Zoönosen zijn infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen. Voor de bestrijding van zoönosen werkt het RIVM samen met verschillende professionals, onder andere uit de humane en veterinaire sector. 

Signaleren van zoönosen

In Nederland zijn we alert op nieuwe en bestaande ziekten die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen (zoönosen). Om snel te kunnen ingrijpen en uitbraken onder controle te houden is er een zoönosestructuur

One Health portal

Met het One Health portal kunnen we de samenwerking en informatieuitwisseling tussen de humane en veterinaire sector verbeteren.

Staat van zoönosen

De Staat van zoönosen geeft jaarlijks een overzicht van zoönosen. Het gaat om de mate waarin meldingsplichtige zoönosen voorkomen en de ontwikkelingen daarvan op de lange termijn. Hierbij betreft het zowel het aantal ziektegevallen bij mensen als het voorkomen van deze ziekteverwekkers bij dieren. Ook worden elk jaar opmerkelijke voorvallen uitgelicht en wordt een thema behandeld. Daarnaast is er jaarlijks een bijeenkomst voor professionals.

Een overzicht van verschenen rapporten vindt u in het Publicatieoverzicht Staat van Zoönosen.

Vademecum zoönosen

Het Vademecum zoönosen is een praktische gids over de melding, signalering en bestrijding van zoönosen in de humane en veterinaire gezondheidszorg.

Nieuws

Meer nieuws