Implementatiestudie voor de neonatale gehoorscreening uitgevoerd door NSDSK Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind) en TNO-PG (2001).

Gerelateerde onderwerpen