Het Expertisepunt Windenergie en Gezondheid houdt voor haar kennisbasis de wetenschappelijke literatuur bij over windturbines en gezondheid. Elke drie maanden wordt een overzicht gemaakt van de nieuwgevonden wetenschappelijke artikelen en overige relevante bronnen, zoals onderzoeksrapporten en conferentieverslagen (ook wel grijze literatuur genoemd). Het overzicht wordt voor iedereen beschikbaar gesteld op de web-site van het RIVM. Dit document beschrijft de zoekmethode en selectiecriteria die zijn gebruikt om dit overzicht te maken.

Gerelateerde onderwerpen


  • Windenergie

    Windenergie is een belangrijk onderwerp in de energietransitie. Het RIVM verzamelt kennis over de mogelijke gezondheidseffecten van windturbines en ondersteunt hiermee landelijke en regionale overheden.