In 2017 is het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker vernieuwd. Naast de invoering van primaire screening op het humaan papilloma virus (HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)) is het mogelijk geworden dat genodigden gebruik kunnen maken van een zelfafnameset (ZAS zelfafnameset (zelfafnameset)). De zelfafnameset werd gepositioneerd voor vrouwen die het lastig vinden om een uitstrijkje te laten maken en daarom niet zouden meedoen aan het bevolkingsonderzoek (non-responders). Per 3 juli 2023 wordt de zelfafnameset breder ingezet. Alle cliënten ontvangen een zelfafnameset, tenzij de cliënt gebruik maakt van de mogelijkheid om een uitstrijkje te laten maken, of zich afmeldt voor deelname. Een zelfafnamemonster kan alleen op HPV worden onderzocht. Als de uitslag HPV-positief is, dan is vervolgens cytologische beoordeling nodig. Hiervoor moet de deelnemer alsnog een uitstrijkje laten maken. Deze factsheet beschrijft het proces dat heeft geleid tot de initiële inzet van zelfafname en de uitbreiding daarvan.

Gerelateerde onderwerpen


  • Bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker

    Baarmoederhalskanker komt het meest voor bij vrouwen tussen de 30 en 60 jaar. Valt u in deze leeftijdsgroep? Dan nodigen we u uit voor een onderzoek. Lees meer over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.