De Doetinchem Cohort Studie wordt al gebruikt voor vele beleids- en volksgezondheidsvraagstukken, en kan nog veel meer benut worden. Naast het onderzoek naar veranderingen over de levensloop en veroudering, kunnen we ‘vooruitkijken’: hoe voorspellen metingen aan het begin van de studie latere gezondheidsproblemen, én ‘terugkijken’: voor welke gezondheidsproblemen later in het leven kunnen we al eerder in het leven aanwijzingen oppikken.

Bijvoorbeeld: 

  • Kun je al vroeg zien wie gezond oud zal worden en wie niet? Daarvoor onderzoeken we bloed van de deelnemers dat opgeslagen ligt in onze vriezers (biobank), o.a. met de nieuwste technieken (metabolomics, epigenetica). 
  • Hoe beïnvloeden de leefgewoonten over de hele levensloop het gezond oud worden? 

Gegevens voor de volksgezondheid De Doetinchem Cohort Studie wordt sinds 1987 uitgevoerd door het RIVM ter ondersteuning van het volksgezondheidsbeleid. De studie levert cijfers voor beantwoording van actuele beleidsvraagstukken, voor de RIVM websites en modellen, zoals Volksgezondheidenzorg.info, de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)) en de chronische ziekten modellering. Er zijn veel wetenschappelijke samenwerkingen met universiteiten en onderzoeksinstellingen in binnen- en buitenland. 

Wat wordt zoal onderzocht? 

Hoe veranderen leefgewoonten bij het ouder worden? Bijvoorbeeld:

  • Voldoende bewegen is geen vast gegeven: over een periode van 10 jaar bleek eenderde de hele periode actief, een kwart inactief en de rest varieerde (soms actief, soms inactief). 

Hoe verandert de gezondheid bij het ouder worden? Bijvoorbeeld:

  • Het lichamelijk functioneren gaat bij de meeste mensen geleidelijk achteruit. 

Worden de jongere generaties anders oud dan de vorige? Bijvoorbeeld: 

  • De veertigers van nu zijn vaker te dik dan de veertigers van 10 jaar geleden, maar ze roken wel minder vaak. 

Wat is de invloed van risicofactoren op gezondheid? Bijvoorbeeld:

  • Beginnen met bewegen is ook op oudere leeftijd goed voor de kwaliteit van leven.
  • Roken is niet goed voor de hersens, en goede voeding draagt bij aan het minder snel achteruitgaan van de cognitie.
  • Mensen die weinig of slecht slapen hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten.