Het RIVM besprak op 7 februari 2017 met diverse stakeholders (bedrijven, brancheorganisaties, overheid) hoe duurzaamheid van biobased producten te meten en welke voorwaarden gesteld dienen te worden voor een goede meting.

Het idee is om in een vroeg stadium in te schatten of en hoe duurzaam je biobased proces en/of product nu eigenlijk is. Om deze meting voor meerdere doeleinden toepasbaar te laten zijn (zoals communicatie met investeerders, consumenten, overheid of in de keten of data voor certificering) moet deze eenduidig en transparant zijn en op eenvoudige wijze te vergelijken met niet biobased producten.