Architectuur, zoals de inrichting en het ontwerp, kan een direct effect hebben op de gezondheid van mensen. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie. 

Wat werkt?

  • Uitzicht op de natuur heeft een positief effect op gezondheid en welzijn van patiënten en zorgpersoneel 
  • Daglicht en helder kunstlicht hebben een positief effect op gezondheid en welzijn van zowel patiënten als personeel.  
  • Het gebruik van geluidsreducerende materialen heeft een positief effect op het welzijn van zowel patiënten als personeel. 

Lees het volledige Wat werkt dossier Architectuur.

Praktijkvoorbeelden


Ipse de Bruggen: beïnvloedt fysieke omgeving mentale gezondheid? 

's Heeren Loo: huisvestingsconcept bevordert gezondheid