Als zorginstelling kunt u op verschillende manieren werken aan een duurzame zorg. Een omgeving die bijdraagt aan de gezondheid van patiënten, medewerkers en bezoekers. En waar minder medisch afval wordt gemaakt of waar gebruikgemaakt wordt van milieuvriendelijke producten. Het RIVM heeft verschillende praktijkvoorbeelden verzameld. 

Praktijkvoorbeelden: leef- en werkomgeving in de zorg verbeteren 

De zorgomgeving gezonder maken, kan bijvoorbeeld door meer planten te plaatsen of binnentuinen te creëren. Architectuur kan dit stimuleren door patiënten uitzicht te geven op natuur of ervoor te zorgen dat het een gebouw zo is ontworpen dat er meer daglicht binnenkomt. Ook gezonde voeding draagt bij. Bekijk hieronder per zorgsector praktijkvoorbeelden op het gebied van natuur, voeding of architectuur.