We ontwikkelen kennis die de nadelige milieu-impact van de zorgsector kan verkleinen. Kennis die een positieve uitwerking heeft op het klimaat en het milieu. Met behoud van de kwaliteit van de gezondheidszorg en de bedoeling om alle middelen zo effectief mogelijk in te zetten. 

Wat-werkt-dossiers

Wat-werkt-dossiers

Natuur, architectuur van een zorginstelling, goede voedingszorg en een gezond voedingsaanbod in zorginstellingen dragen bij aan gezondheid, welzijn en/of het herstel van mensen die er verblijven, medewerkers of bezoekers.  In de 'Wat-werkt-dossiers' zijn de effecten van bepaalde maatregelen op het welbevinden en de gezondheid beschreven aan de hand van relevante literatuuronderzoeken. 

Ga naar het 

Natuur, architectuur van een zorginstelling, goede voedingszorg en een gezond voedingsaanbod in zorginstellingen dragen bij aan gezondheid, welzijn en/of het herstel van mensen die er verblijven, medewerkers of bezoekers. De effecten van deze onderwerpen zijn uiteengezet in drie achtergronddocumenten. 

Hiervoor zijn literatuurreviews uitgevoerd voor de drie thema’s natuur, architectuur en voeding, waarin gebruik is gemaakt van zowel nationale als internationale literatuur. Op basis van de conclusies uit deze literatuuronderzoeken zijn drie Wat Werkt Dossiers opgesteld. In de dossiers wordt aangegeven in hoeverre – volgens de literatuur – bepaalde maatregelen of aanpassingen bijdragen aan het welbevinden en de gezondheid van patiënten, cliënten, bewoners, medewerkers en bezoekers van zorginstellingen. 

‘Wat werkt’ geeft aan dat er voldoende (hoogwaardig) onderzoek met positieve effecten is. ‘Wat werkt waarschijnlijk’ betekent dat er gebrek is aan voldoende onderzoek, maar dat de studies die voorhanden waren positieve effecten laten zien. Met ‘wat werkt niet’ wordt bedoeld dat uit het merendeel van de gevonden studies blijkt dat een element niet leidt tot positieve effecten. ‘Wat is onzeker of onbekend’ wil zeggen dat er gebrek is aan (hoogwaardige, consistente) literatuur over dit onderwerp.

Medicijnen en water

Medicijnen en water

Het RIVM doet onderzoek naar medicijnresten en waterkwaliteit.

Kijk voor meer informatie op

Milieuvoetafdruk rapportage

Milieuvoetafdruk rapportage

RIVM heeft uitgerekend dat de Nederlandse zorgsector voor zo’n 7 procent bij draagt aan de totale uitstoot van broeikasgassen. Dit is zowel uitstoot in Nederland als in het buitenland.

Mondmasker onderzoek