Voeding kan bijdragen aan de gezondheid van zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie. 

Wat werkt?

  • Kleine aanpassingen in de omgeving die de zichtbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van gezonde producten verbeteren helpen om gezonde keuzes te maken (zogenaamde 'Priming Nudges') 
  • Leefstijlinterventies (voeding en bewegen) in de gehandicaptenzorg hebben o.a. effect op lichaamsgewicht en middelomtrek. Het is daarbij belangrijk dat het behandelend personeel betrokken wordt bij de interventies. Ook zijn deze interventies bij voorkeur afgestemd op de (individuele) behoeftes van bewoners. 

Lees het volledige Wat werkt dossier Voeding.

Praktijkvoorbeelden


Ipse de Bruggen: Gezonde leefomgeving zowel binnen als buiten met Samen Fit  

Reade: goede voeding versterkt vitaliteit en herstel