Voeding kan bijdragen aan de gezondheid van zowel patiënten, bezoekers als medewerkers. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt. De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie. 

Wat werkt?

  • Kleine aanpassingen in de omgeving die de zichtbaarheid, toegankelijkheid en beschikbaarheid van gezonde producten verbeteen helpen om gezonde keuzes te maken (zogenaamde 'Priming Nudges') 
  • Bij bewoners van verpleeg- of verzorgingshuizen helpt flexibiliteit in menukeuze en eetmoment om ondervoeding te voorkomen. Daarnaast heeft dit een positief effect op de energie- en eiwitinname van patiënten en bewoners. Dit verkleint ook de kans op voedselverspilling. 
  • Bij bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen draagt de inzet van voedingsassistenten voor hulp bij menukeuze bij aan een hogere voedsel-, energie- en eiwitinname. 
  • Meerdere kleine (al dan niet verrijkte) maaltijden en/of extra (verrijkte) tussendoortjes hebben een positief effect op de energie- en eiwitinname van bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen. 

Leest het volledige Wat werkt dossier Voeding.

Praktijkvoorbeelden


Eigen regie en zelfredzaamheid bevorderen met voedingsconcept De Posten 

Beleving binnenmoestuin bevordert welzijn bewoners Stichting Innoforte 

Smaakchef: Samen koken bevordert welzijn  

Positief effect op voedselinname en beleving met Genieten aan tafel