Natuur kan een direct effect hebben op de gezondheid van mensen. Uit wetenschappelijke literatuur is bekend wat werkt en wat waarschijnlijk werkt als het gaat om het effect van natuur op de gezondheid van mensen in een zorgomgeving.  De praktijkvoorbeelden dienen ter inspiratie. 

Wat werkt?

  • Planten dragen bij aan stressverlichting en positieve emoties. 
  • Ook posters van planten of andere natuurafbeeldingen dragen bij aan stressverlaging en meer tevredenheid bij patiënten en werknemers in de zorg. 
  • Een groene omgeving heeft positieve effecten voor werknemers, omdat het onder meer bijdraagt aan het herstel van een stressvolle werkomgeving. Daarbij gaat het om natuur in de directe omgeving van de zorginstelling, zoals een tuin, dakterras of bos. 
  • Patiënten in ziekenhuizen zijn meer tevreden met een ruimte waarin planten staan dan met een ruimte zonder planten. 
  • Natuurgeluiden, zoals van vogels, zachte wind of water, dragen bij aan stressverlichting bij patiënten in ziekenhuizen. 
  • Uitzicht op natuur kan het herstel na een operatie bevorderen. 

Lees het volledige Wat werkt dossier Natuur.

Praktijkvoorbeelden