In Nederland worden de meeste vaccinaties aangeboden via publieke programma’s zoals het Rijksvaccinatieprogramma en het Nationaal Programma Grieppreventie of via reizigersvaccinatiecentra. Er zijn daarnaast ook vaccins geregistreerd die niet in publieke programma’s zijn opgenomen, maar wel beschermen tegen ziekten die in Nederland kunnen voorkomen. Dit zijn extra vaccinaties die op maat kunnen worden ingezet.

Het gaat dan bijvoorbeeld om gordelroosvaccinatie, kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen, meningokokken-b-vaccinatie, pneumokokkenvaccinatie, rotavirusvaccinatie en waterpokkenvaccinatie.

Deze extra vaccinaties op maat worden op dit moment niet vergoed, maar kunnen wel gezondheidswinst opleveren. De Gezondheidsraad en Zorginstituut Nederland zullen deze vaccinaties beoordelen en hierover een advies geven aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De minister kan dan besluiten of een vaccinatie wordt opgenomen in een publiek vaccinatieprogramma, wordt vergoed in het basispakket zorgverzekeringen of op eigen kosten beschikbaar blijft.

Vooruitlopend op deze beoordeling gaat de Landelijke Coördinatie Infectieziektebestrijding (LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)) van het RIVM in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heldere informatie over deze vaccins beschikbaar maken voor professionals en publiek. Voor professionals zullen richtlijnen worden ontwikkeld waarin naast informatie over de ziekte, de beschikbare vaccins en het vaccinatieschema, ook risicogroepen en indicatiestelling besproken worden. Voor het publiek wordt informatie beschikbaar gesteld op de website www.rivm.nl/vaccinaties.