De hoofdpunten van de GCNGrootschalige Concentratiekaarten Nederland en GDNGrootschalige Depositiekaarten Nederland rapportage 2013 zijn beschreven in een beknopte brochure.