Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de concentratiekaarten voor de achterliggende jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. De in de tabel genoemde jaren zijn de jaren waarvoor de concentratiekaarten gelden.

 

Concentratiekaartgegevens voor achterliggende jaren
 

Stof

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019 4)

Ammoniak (NH3ammoniak)

nh3_2011

nh3_2012

nh3_2013

nh3_2014

nh3_2015

nh3_2016

nh3_2017

nh3_2018 nh3_2019

Benzeen (C6H6)

c6h6_2011

c6h6_2012

c6h6_2013

c6h6_2014

c6h6_2015

c6h6_2016

c6h6_2017

c6h6_2018

c6h6_2019

Elementair koolstof (ECEuropean Commission) 1)

ec_2011 

ec_2012 

ec_2013

ec_2014

ec_2015 

ec_2016 

ec_2017

ec_2018 ec_2019

Fijn stof (PM10)

pm10_2011

pm10_2012 

pm10_2013 

pm10_2014 

pm10_2015 

pm10_2016 

pm10_2017 

pm10_2018 pm10_2019

Fijn stof (PM2.5)

pm25_2011 

pm25_2012 

pm25_2013 

pm25_2014 

pm25_2015 

pm25 2016

pm25_2017 

pm25_2018 pm25_2019

Koolmonoxide (CO)

co_2011 

co_2012 

co_2013 

co_2014 

co_2015 

co_2016 

co_2017 

co_2018 co_2019

Koolmonoxide (CO), p98 2)

cop98_2011 

cop98_2012 

cop98_2013 

cop98_2014 

cop98_2015 

cop98_2016 

cop98_2017 

cop98_2018 cop98_2019

Ozon (O3) 3)

03_2011

o3_2012 

o3_2013 

o3_2014 

o3_2015

o3_2016

o3_2017

o3_2018 o3_2019

Stikstofdioxide (NO2)

no2_2011

no2_2012 

no2_2013 

no2_2014 

no2_2015 

no2_2016 

no2_2017 

no2_2018 no2_2019

Stikstofoxiden (NOx)

nox_2011 

nox_2012 

nox_2013

nox_2014 

nox_2015 

nox_2016

nox_2017 

nox_2018 nox_2019

Zwaveldioxide (SO2)

so2_2011

so2_2012 

so2_2013 

so2_2014 

so2_2015 

so2_2016 

so2_2017 

so2_2018 so2_2019

1) De kaarten voor EC zijn indicatief. Ze kunnen het best worden gebruikt in relatieve zin, voor het vergelijken van de effecten van maatregelen. Aan de absolute waarde van de concentraties moet vooralsnog minder waarde worden gehecht.
2) 98-percentiel
3) De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen, zoals het CARCalculation of Air Pollution from Road traffic-model, voor het berekenen van NO2-concentraties uit NOx-concentraties.
4) Het bestand voor dubbeltellingscorrectie snelwegen voor de GCN2020 is op 6 april geactualiseerd t.o.v. publicatie 13 maart. Huidige versie inclusief correctie voor Rijkswegen met 80km/u. Met deze update is de correctie weer consistent met die zoals in voorgaande jaren is gepubliceerd.

Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2020