Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de concentratiekaarten voor de achterliggende jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. De in de tabel genoemde jaren zijn de jaren waarvoor de concentratiekaarten gelden.

Concentratiekaartgegevens voor achterliggende jaren
 

Stof

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 2023

Ammoniak (NH3 ammoniak (ammoniak))

nh3_2011

nh3_2012

nh3_2013

nh3_2014

nh3_2015

nh3_2016

nh3_2017

nh3_2018

nh3_20194)

nh3_20205)

nh3_20216) nh3_2022 nh3_2023

Benzeen (C6H6)

c6h6_2011

c6h6_2012

c6h6_2013

c6h6_2014

c6h6_2015

c6h6_2016

c6h6_2017

c6h6_2018

c6h6_2019

c6h6_2020

c6h6_2021

c6h6_2022 c6h6_2023

Elementair koolstof (EC) 

ec_2011

ec_2012

ec_2013

ec_2014

ec_2015

ec_2016

ec_2017

ec_2018

ec_2019

ec_2020

ec_2021

ec_2022 ec_2023

Fijn stof (PM10)

pm10_2011

pm10_2012

pm10_2013

pm10_2014

pm10_2015

pm10_2016

pm10_2017

pm10_2018

pm10_2019

pm10_2020

pm10_20216)

pm10_2022 pm10_2023

Fijn stof (PM2.5)

pm25_2011

pm25_2012

pm25_2013

pm25_2014

pm25_2015

pm25_2016

pm25_2017

pm25_2018

pm25_2019

pm25_2020

pm25_20216)

pm25_2022 pm25_2023

Koolmonoxide (CO)

co_2011

co_2012

co_2013

co_2014

co_2015

co_2016

co_2017

co_2018

co_2019

co_2020

co_2021

co_2022 co_2023

Koolmonoxide (CO), p98 1)

cop98_2011

cop98_2012

cop98_2013

cop98_2014

cop98_2015

cop98_2016

cop98_2017

cop98_2018

cop98_2019

cop98_2020

cop98_2021

cop98_2022 cop98_2023

Ozon (O3) 2)

o3_2011

o3_2012

o3_2013

o3_2014

o3_2015

o3_2016

o3_2017

o3_2018

o3_2019

o3_2020

o3_2021

o3_2022 o3_2023

Stikstofdioxide (NO2)

no2_2011

no2_2012

no2_2013

no2_2014

no2_2015

no2_2016

no2_2017

no2_2018

no2_2019

no2_2020

no2_2021

no2_2022 no2_2023

Stikstofoxiden (NOx)

nox_2011

nox_2012

nox_2013

nox_2014

nox_2015

nox_2016

nox_2017

nox_2018

nox_2019

nox_2020

nox_2021

nox_2022 nox_2023

Zwaveldioxide (SO2)

so2_2011

so2_2012

so2_2013

so2_2014

so2_2015

so2_2016

so2_2017

so2_2018

so2_2019

so2_2020

so2_2021

so2_2022 so2_2023

1) 98-percentiel
2) De kaarten van ozon zijn bedoeld voor het gebruik in lokale modellen, zoals het CAR Calculation of Air Pollution from Road traffic (Calculation of Air Pollution from Road traffic)-model, voor het berekenen van NO2-concentraties uit NOx-concentraties.
3) Het bestand voor dubbeltellingscorrectie snelwegen voor de GCN2020 is op 6 april 2020 geactualiseerd t.o.v. publicatie 13 maart 2020. Huidige versie inclusief correctie voor Rijkswegen met 80km/u. Met deze update is de correctie weer consistent met die zoals in voorgaande jaren is gepubliceerd.
4) Het bestand voor ammoniak (nh3_2019) is op 30 april 2021 geactualiseerd t.o.v. publicatie 19 oktober 2020. Huidige versie inclusief correctie voor metingen.
5) Het bestand voor ammoniak (nh3_2020) is op 20 oktober 2021 geactualiseerd t.o.v. publicatie 7 juli 2021. Huidige versie inclusief correctie voor metingen.
6) Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM in 2022 een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Naar aanleiding van deze lijst is een onjuistheid in de berekening van de emissies van een beperkt aantal stalsystemen ontdekt. Correctie van deze onjuistheid heeft geen invloed van belang op de NOx/NO2 kaarten. De invloed op de fijnstof kaarten is erg beperkt en veel kleiner dan de onzekerheden in de kaarten en de jaarlijkse variaties. De kaarten worden daarom niet vervangen. Ter illustratie zijn de PM10 verschilkaart en PM2.5 verschilkaart voor 2021 berekend. Voor NH3 zijn de verschillen groter en daarom zijn deze kaarten op 29 december 2022 vervangen.

 


Bron: RIVM, 2023