In het kader van natuur- en milieubeleid maakt het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de depositiekaarten voor de achterliggende jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. De in de tabel genoemde jaren zijn de jaren waarvoor de depositiekaarten gelden.
 

Depositiekaartgegevens voor achterliggende jaren

 

Stof

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaal stikstof (N)

Zip, 242 kB 

Zip, 236 kB  

Zip, 296 kB  

Zip, 368 kB  

Zip, 296 kB

Zip, 407 kB

Zip, 400 kB

Zip, 400 kB

Potentieel zuur (eq) 

Zip, 231 kB  

Zip, 223 kB  

Zip, 284 kB  

Zip, 358 kB  

Zip, 285 kB

Zip, 398 kB

Zip, 390 kB

Zip, 390 kB

Gereduceerd stikstof (NHx)

Zip, 245 kB  

Zip, 246 kB  

Zip, 314 kB

Zip, 377 kB  

Zip, 312 kB

Zip, 423 kB

Zip, 414 kB

Zip, 414 kB

Geoxideerd stikstof (NOy)

Zip, 231 kB

Zip, 230 kB

Zip, 198 kB

Zip, 357 kB

Zip, 286 kB

Zip, 398 kB

Zip, 387 kB

Zip, 387 kB

Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2019