Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de depositiekaarten voor de achterliggende jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. De in de tabel genoemde jaren zijn de jaren waarvoor de depositiekaarten gelden.
 

Depositiekaartgegevens voor achterliggende jaren

 

Stof

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 2019

Totaal stikstof (N)

ndep_2011 

ndep_2012 

ndep_2013 

ndep_2014 

ndep_2015 

ndep_2016 

ndep_2017 

ndep_2018 ndep_2019

Potentieel zuur (eq) 

potz_2011  

potz_2012  

potz_2013  

potz_2014  

potz_2015

potz_2016

potz_2017

potz_2018 potz_2019

Gereduceerd stikstof (NHx)

depo_nhx_2011  

depo_nhx_2012  

depo_nhx_2013

depo_nhx_2014  

depo_nhx_2015

depo_nhx_2016

depo_nhx_2017

depo_nhx_2018 depo_nhx_2019

Geoxideerd stikstof (NOy)

depo_noy_2011

depo_noy_2012

depo_noy_2013

depo_noy_2014

depo_noy_2015

depo_noy_2016

depo_noy_2017

depo_noy_2018 depo_noy_2019

Bron: RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 2020