Het RIVM maakt jaarlijks kaarten met grootschalige concentraties en deposities in Nederland voor het achterliggend jaar en voor een aantal toekomstige jaren. De data achter de depositiekaarten voor de achterliggende jaren zijn hier te downloaden.

De gegevens zijn per stof en jaar opgenomen in een zip-file. Elke zip-file bevat tevens een "Readme-bestand" met een beschrijving van de data. De in de tabel genoemde jaren zijn de jaren waarvoor de depositiekaarten gelden.
 

Depositiekaartgegevens voor achterliggende jaren

 

Stof

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

20201)

20212) 2022

Totaal stikstof (N)

ndep_2011 

ndep_2012 

ndep_2013 

ndep_2014 

ndep_2015 

ndep_2016 

ndep_2017 

ndep_2018 

ndep_2019 

ndep_2020 

ndep_2021  ndep_2022 

Potentieel zuur (eq) 

potz_2011 

potz_2012 

potz_2013 

potz_2014 

potz_2015 

potz_2016 

potz_2017 

potz_2018 

potz_2019 

potz_2020 

potz_2021 potz_2022

Gereduceerd stikstof (NHx)

depo_nhx_2011 

depo_nhx_2012 

depo_nhx_2013 

depo_nhx_2014 

depo_nhx_2015 

depo_nhx_2016 

depo_nhx_2017 

depo_nhx_2018 

depo_nhx_2019 

depo_nhx_2020 

depo_nhx_2021  depo_nhx_2022

Geoxideerd stikstof (NOy)

depo_noy_2011 

depo_noy_2012 

depo_noy_2013 

depo_noy_2014 

depo_noy_2015 

depo_noy_2016 

depo_noy_2017 

depo_noy_2018 

depo_noy_2019 

depo_noy_2020 

depo_noy_2021 depo_noy_2022

 

1) De bestanden voor 2020 zijn op 9 mei 2022 geactualiseerd t.o.v. publicatie 5 juli 2021. Recent onderzoek heeft uitgewezen dat een aantal meetstations voor de natte depositie in 2020 niet goed hebben gefunctioneerd. Hierdoor is er op die meetstations te weinig neerslag opgevangen. Deze metingen hadden daarom niet gebruikt mogen worden voor de kalibratie van de modelberekeningen. De procedure is hiervoor in het werkproces aangepast. De huidige kaart wijkt daarnaast licht af van de methodiek zoals die in de GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-rapportage van 2021 is beschreven, doordat de methodiek voor de kalibratie van de droge depositie van NHx is verbeterd. Deze aanpassing wordt in de komende GCN-rapportage beschreven. Dit probleem heeft zich alleen voorgedaan in 2020 en werkt niet door in de prognoses kaarten of in de AERIUS depositiekaarten.
2) Op verzoek van de Tweede Kamer heeft het RIVM in 2022 een lijst samengesteld met de 100 grootste ammoniakuitstoters in Nederland. Naar aanleiding van deze lijst is een onjuistheid in de berekening van de emissies van een beperkt aantal stalsystemen ontdekt. Dit heeft invloed op de depositiekaarten voor stikstof en potentieel zuur. Deze kaarten zijn daarom op 29 december 2022 vervangen.

 

 

Bron: RIVM, 2023