De depositiekaarten van luchtverontreinigende stoffen in Nederland zijn hier te bekijken.

Voor de prognose berekeningen heeft het kabinet gekozen voor het KEV (Klimaat en Energie Verkenning 2022) scenario met de verwachte economische groei, plus vaststaand Nederlands en Europees beleid als basis voor de depositiekaarten (GDN) voor de rapportage van 2023.

 

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren