De depositiekaarten van luchtverontreinigende stoffen in Nederland zijn hier te bekijken.

Het kabinet heeft de keuze gemaakt voor het referentie scenario met de verwachte economische groei, plus vaststaand Nederlands en Europees beleid als basis voor de depositiekaarten (GDNGrootschalige Depositiekaarten Nederland Grootschalige Concentratiekaarten Nederland -kaarten) voor de rapportage van 2020.

 

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren