De depositiekaarten van luchtverontreinigende stoffen in Nederland zijn hier te bekijken.

De depositiekaarten voor 2021 zijn beïnvloed door de corona  maatregelen. Door de corona maatregelen is de onzekerheid in de emissies groter dan gebruikelijk. Hierdoor is ook de onzekerheid in de kaarten voor 2021 groter dan in andere jaren.

Voor de prognose berekeningen heeft het kabinet gekozen voor het KEV (Klimaat en Energie Verkenning 2020) scenario met de verwachte economische groei, plus vaststaand Nederlands en Europees beleid als basis voor de depositiekaarten (GDN) voor de rapportage van 2022.

 

Naar de kaartviewer

Download data van kaarten voor achterliggende jaren

Download data van kaarten voor toekomstige jaren