Voorjaar tijdens coronapandemie

Tijdens de coronacrisis is veel kennis opgedaan over factoren die van invloed zijn op gedrag en over communicatiemethoden waarmee we gedrag kunnen ondersteunen. Door te begrijpen welke factoren van invloed zijn op iemands gedrag en welke methoden hierbij passen, kun je succesvoller zijn in het ondersteunen van gedrag. 

In het document Matrix 'Communicatiemethoden voor ondersteunen gedrag'  (d.d. 1 oktober 2021) worden deze factoren en de communicatiemethoden die daarbij passen beschreven en ondersteund met voorbeelden uit de praktijk. 

Vanuit de RIVM Corona Gedragsunit bieden we dit document aan als hulpmiddel voor professionals bij het ontwikkelen van communicatiematerialen en interventies om gedrag te ondersteunen. De coronacrisis vormt de inspiratiebron waarop de voorbeelden zijn gebaseerd, maar de matrix is ook te gebruiken bij andere thema’s waarbij het gaat om ondersteunen van gedrag, zoals duurzaamheid en preventie.