1. Een aanpassing van het huidige testadvies naar “Bij klachten, laat je testen. Lukt dit niet, doe dan tenminste een zelftest” leidt naar verwachting niet tot een hogere ‘strategie sensitiviteit’ dan het huidige testadvies
 2. Zelftesten thuis beschikbaar hebben (bijv. voorzien door overheid) leidt naar verwachting tot meer afgenomen zelftesten, sneller testen, en een hogere ‘strategie sensitiviteit’

Testadvies bij klachten: een vignette studie

 • Laten testen bij klachten (GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)) neemt af (nu 29%). Zelftest gebruik neemt toe (nu 32%; oktober ‘21). 
 • Gebruik van zelftest (i.p.v. PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction)): vaker bij milde klachten en als afname PCR als lastiger wordt ervaren.
 • 90% van de mensen met positieve zelftest uitslag laat zich hertesten bij de GGD.
 • Toename aan klachten in winterperiode: blijven mensen PCR test doen?
 • Is er netto winst te halen in de mix PCR/zelftest door een aanpassing testadvies?
  Grafiek Verandering testen bij klachten
   

Hypothesen

Primaire hypothese
1. De aanpassing van het advies ‘Met klachten, laat je testen bij de GGD’ naar ‘Met klachten, laat je testen bij de GGD. Als dit niet lukt, doe dan in elk geval een zelftest’, leidt tot een hogere ‘strategiesensitiviteit’.
Strategiesensitiviteit: gemiddelde sensitiviteitscore zelftesten (direct: 0.8, na 2 dagen: 0.7), PCR testen (1), niet testen (0).

Secundaire hypothesen
2. De beschikbaarheid van zelftesten in huis leidt tot een hogere strategiesensitiviteit.
Beleidscontext: Zelftesten zijn goedkoper dan PCR testen en zouden mogelijk gratis beschikbaar gesteld kunnen worden.

3. De strategiesensitiviteit van de experimentele interventie (t.o.v. controle) neemt toe over tijd, naarmate mensen vaker klachten hebben

Methode

 • Experimentele 2x2 online vignette studie (11-16 november 2021)
  • IV1: Manipulatie testadvies (1 versus 2)
  • IV2: Manipulatie zelftesten in huis (Ja versus Nee)
 • Procedure
  • Immersion: mensen beschrijven wat ze doen op specifieke weekdag en krijgen dan test scenario
  • Maken testkeuze (PCR, zelftest, afwachten), als niet PCR  scenario herhaald 2 dagen later
  • 4 scenario’s per persoon (november, december, januari, februari)
  • 25% zwaardere klachten (koorts + hoesten) en 75% mildere klachten (loopneus) per scenario
 • Uitkomstmaat:
  • Primair: gemiddelde sensitiviteit zelftest (direct: 0.8, 2 dagen: 0.7), PCR testen (1), niet en ‘even aanzien, ook na 2 dagen‘ (0)
  • Secundair: interactie tussen conditie en tijd

Design 

Afbeelding stroomschema

 

Aanpassing testadvies 

Aanpassing testadvies

Participant flow diagram 

Participant flow diagram

 

Studie Sample

Representatieve sample voor Nederland voor geslacht, opleidingsniveau, leeftijd, inkomen en regio

  Respondenten [n= 3.270]
Leeftijd
M (SD)
53,3 jaar (17,3)
Geslacht vrouw 50,7% (n= 1.652)
Opleiding  
Laag 21,8% (n=712)
Midden 38,1% (n=1.245)
Hoog 40,2% (n=1.313)
Regio  
West (UT, NH, ZH) 42% (n= 1.377)
Noord (GR, FR, DR) 12% (n=388)
Oost (OV, GD, FL) 21% (n=676)
Zuid (ZL, NB, LB) 25% (n=829)
Inkomen  
Minimum 5.3% (n=174)
Beneden modaal 13.5% (n=441)
Bijna modaal 12.7% (n=416)
Modaal 16.4% (n=537)
Tussen 1-2x modaal 22.2% (n=726)
Twee keer modaal 7.1% (n=231)
Meer dan 2x modaal 9.4% (n=393)

Tabel 1. Demografische variabelen steekproef

Resultaten

Aanpassing van het testadvies

Aanpassing van het testadvies naar “Met klachten, laat je testen bij de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), lukt dit niet, doe dan een zelftest” leidt niet tot een hogere strategiesensitiviteit dan het huidige testadvies “Met klachten, laat je testen bij de GGD”.

 • Niet als er wordt gekeken naar direct testen (keuze direct; panel links) of Hoogst behaald (testscore van nu of over 2 dagen; panel rechts)
Grafiek Strategiesensitiviteit Advies testen met klachten

                       t = 0,37; df=3268; p(tweezijdig)=0,71                 t = 0,79; df=3268; p(tweezijdig)=0,43

Zelftest advies: geen verschillen in type test en tijd tot afname

    Niet testen GGD Zelftest
Nu testen Huidig advies 40,50% 28,90% 30,60%
  Aangepast advies 40,60% 27,50% 31,90%
Na 2 dagen* Huidig advies 27,40% 21,20% 22,50%
  Aangepast advies 27,80% 20,80% 23,90%

Tabel 2. Percentages gemiddeld over vier meetmomenten.
* Alleen deelnemers die niet naar de GGD gaan beantwoorden deze vraag na 2 dagen

Beschikbaarheid van zelftesten

De beschikbaarheid van zelftesten thuis (t.o.v. geen zelftesten in huis) leidt tot hogere strategiesensitiviteit, en die is groter is bij de Keuze direct (keuze direct; panel links) dan bij de Hoogst behaalde score (testscore van nu of over 2 dagen; panel rechts)

 • Toename 21,7% direct zelftesten versus afname 7,7% direct GGD testen
Grafiek Strategiesensitiviteit Zelftesten beschikbaar

                 t = -8,25; df=3261; p(tweezijdig)<0,001           t = -4,42; df=3234, p(tweezijdig)<0,001

Zelftesten thuis beschikbaar: toename zelftest > afname GGD en toename % mensen dat direct test

    Niet testen GGD Zelftest
Nu  Geen zelftesten 47,4% 32% 20,5%
  Wel zelftesten 33,5% 24,3% 42,2%
Na 2 dagen* Geen zelftesten 29,3% 20,8% 17,8%
  Wel zelftesten 25,8% 21,2% 28,7%

 Tabel 3. Percentages gemiddeld over vier meetmomenten.
* Alleen deelnemers die niet naar de GGD gaan beantwoorden deze vraag na 2 dagen

Verandering over tijd

De effectiviteit van de interventie verandert niet of nauwelijks over tijd.

Grafiek Strategiesensitiviteit over tijd, naar beschikbaarheid en advies (keuze direct)
Grafiek Strategiesensitiviteit over tijd, naar beschikbaarheid en advies (maximale strategiesensitiviteit)

Extra observaties 

 • Testen bij klachten structureel hoger bij ‘zware’ (verhoging + hoesten/niezen) versus ‘lichte’ (loopneus, neusverkouden, of keelpijn) klachten. Met zwaardere klachten gaat men ook vaker naar de GGD.
 • In december verwachten mensen überhaupt vaker naar de teststraat te gaan (overeenkomstig met vorig jaar).

Conclusie

 • Aanpassen van het testadvies lijkt netto geen voordeel op te leveren in de strategie sensitiviteit
 • In scenario’s waar mensen een zelftest thuis hadden, testen mensen sneller en is er hogere netto strategie sensitiviteit. Het gratis beschikbaar stellen van zelftesten zou hierbij helpen.
 • Limitaties:
  • Dit is een snelle eerste analyse 
  • Vignette studies blijven uitgaan van subjectieve projecties ook al zijn ze nauwkeurig opgezet 
 • Sterkte:
  • Experimenteel design uitgaande van realistische scenario’s en een klachten-mix zoals gezien in vragenlijstonderzoek