Voor het berekenen van geluid van bijvoorbeeld verkeer en bedrijven gebruikt het RIVM modellen. Met een model kan bijvoorbeeld bepaald worden hoe het geluid zich verspreidt in de omgeving. Een model geeft de werkelijkheid zo goed mogelijk weer, maar is altijd een vereenvoudiging. Voor het uitvoeren van modelberekeningen voor geluid worden rekenharten gebruikt. Een rekenhart of rekenprogramma is een uitwerking van een rekenmethode.

Het RIVM stelt drie rekenharten (gratis) ter beschikking aan gebruikers. Met deze rekenharten kunt u berekeningen uitvoeren voor geluid afkomstig van wegverkeer, railverkeer en industrie. Ze zijn gebaseerd op de rekenmethoden beschreven in bijlagen IVe, IVf en IVh van de Omgevingsregeling.

Hoe werkt het?

Om een geluidberekening uit te voeren, moet u eerst een invoerbestand aanmaken dat door het rekenhart kan worden ingelezen. Dat is nodig omdat de software van het rekenhart niet over een grafische interface beschikt. Een beschrijving van de invoer en uitvoerbestanden vindt u in de documentatie bij het rekenhart. Rekenharten downloaden

Niet-verticale geluidsschermen

Op dit moment ondersteunen de rekenharten nog geen berekeningen met niet-verticale geluidsschermen. Wij werken op dit moment aan een update waarin deze functionaliteit wel zit.

Downloads en broncode

Voorlopig kunt u alleen de uitvoerbare bestanden (.exe- bestanden) downloaden. De broncode zullen we op een later moment vrijgeven.

Beheer en nieuwe versies

Het RIVM beheert de rekenharten en raadt aan altijd de nieuwste versie te gebruiken. Hoewel de rekenharten uitgebreid zijn getest, kunnen nieuwe versies iets andere rekenresultaten opleveren.

Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het maken of gebruiken van correcte invoerbestanden. Dit geldt voor de rekeninstellingen en voor de modelgegevens. RIVM biedt geen garanties over de eigenschappen, toepassingsmogelijkheden en de werking van deze rekenharten. Bij twijfel over de juistheid van de rekenresultaten of het constateren van onjuistheden, kunt u contact opnemen met het RIVM via rekenhartgeluid@rivm.nl

Rekenharten downloaden

Vanaf 25 maart 2024 is een nieuwe versie van de rekenharten geluid van weg en railverkeer beschikbaar. De beschrijving van de wijzigingen vindt u in de release notes in het zip-bestand Rekenharten_geluid. De wijziging van de versie heeft gevolgen voor rekenresultaten. Wij raden u aan om met deze versie te rekenen. Het rekenhart industriegeluid is niet gewijzigd.