Het RIVM meet, modelleert en berekent geluidniveaus voor de geluidbronnen wegverkeer en treinverkeer. Ook modelleert het RIVM de overdracht van de geluidbron naar de ontvanger. Daarnaast beheert het RIVM de landelijke meet- en rekenvoorschriften geluid voor wegverkeer, treinverkeer, industrie en windturbines. Als ondersteuning voor overheden en andere personen/organisaties die geluidberekeningen uitvoeren, stelt het RIVM een aantal rekenmodellen en tools beschikbaar.

Landelijk geluidregister

Het Geluidregister is beschikbaar op Geluidgegevens. In dit register komen de geluidgegevens van wegen, spoor, industrieterreinen, windturbines en de geluidcontouren voor luchthavens, schietbanen en -oefenterreinen. Die informatie is dan voor iedereen beschikbaar. Het Geluidregister is onderdeel van de Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG). RIVM beheert en ontwikkelt de CVGG in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.