In gemeentelijke gezondheidsprofielen kunnen gemeenten specifieke informatie over de volksgezondheid in hun gemeente vergelijken met het GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-gemiddelde en met landelijke trends.

Wat is een gezondheidsprofiel?

Een gezondheidsprofiel geeft onder andere demografische gegevens weer, zoals een geïndexeerde bevolkingsgroei, geboorteoverschot, migratiesaldo en bevolkingspiramiden. Ook kunnen doodsoorzaken worden vergeleken en kan een gemeente zien hoe zij scoren op verschillende gezondheidsdeterminanten zoals roken, drinken en overgewicht. Deze laatste gegevens zijn afkomstig uit de Gezondheidsmonitor volwassenen GGD'en, CBS en RIVM 2012. Ook de vaccinatiegraad en sociale ongelijkheid worden in grafieken weergegeven.

Ga direct naar de gemeentelijke gezondheidsprofielen

Bestaande gegevens op gemeenteniveau

Het gaat in de gezondheidsprofielen om bestaande gegevens die op gemeentelijk niveau bij elkaar zijn gezet. Zo wordt bijvoorbeeld de geografische informatie uit www.volksgezondheidenzorg.info niet vanuit indicatoren ontsloten, maar vanuit gemeenten (volgens de gemeente-indeling van 2013). Dit levert per gemeente een overzicht van beschikbare cijfers, waarbij als referentie ook de landelijke cijfers en cijfers per GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) kunnen worden weergegeven. Waar mogelijk zijn trends aangegeven. 

De gemeentelijke gezondheidsprofielen zijn gemaakt in samenwerking met GGD GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en de GGD'en in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).