Uit RIVM-onderzoek blijkt dat GenX in drinkwater bij drie Nederlandse drinkwaterbedrijven verhoogd is, maar veilig. De concentratie GenX in drinkwater zal in de toekomst de richtwaarde nét niet overschrijden bij de hoeveelheid GenX die Dupont/Chemours nu, conform de vergunning, uitstoot. Het RIVM heeft deze richtwaarde afgeleid op basis van de dagelijkse toelaatbare inname van de GenX stoffen bij levenslange inname via drinkwater.

Het RIVM publiceerde in november 2017 een onderzoek naar de GenX stof FRD-903 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluoropropoxy)propaanzuur) op basis van analyseresultaten van tien Nederlandse drinkwaterbedrijven. In  het drinkwater en in de bronnen in het gebied van de Beneden-Merwede van waterbedrijf Oasen is de GenX stof FRD-903 aangetoond,. De stof is in lagere concentraties gevonden in drinkwater van Evides en Dunea, die water van  de Maas innemen.

Risicoschatting omgeving Dupont/Chemours

In augustus 2017 heeft RIVM een risicoschatting gedaan van GenX in drinkwater van drie productielocaties (Hendrik-Ido Ambacht/Ridderkerk, Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland).  Dit is een duiding van modelresultaten van drinkwaterbedrijf Oasen. Daaruit blijkt dat de drinkwaterconcentratie GenX de richtwaarden in de toekomst bij de huidige uitstoot naar oppervlaktewater nét niet overschrijdt.

Indicatieve richtwaarde

Het RIVM heeft in 2016 een indicatieve richtwaarde afgeleid GenX in drinkwater. Deze waarde ligt op 150 nanogram per liter water. Bij het bepalen van deze waarde heeft het RIVM gekeken naar de dagelijkse toelaatbare inname van de GenX stoffen bij levenslange inname via drinkwater. Er wordt hierbij ook rekening gehouden met inname via andere routes, zoals lucht. Bij een concentratie van 150 nanogram per liter drinkwater zijn er geen negatieve gevolgen voor de gezondheid te verwachten.