Op Gezondekinderopvang.nl vinden kinderopvangorganisaties kennis, materialen en informatie over hoe je in de kinderopvang kan bijdragen aan een gezonde start voor jonge kinderen.

Kinderopvangorganisaties die werken met de aanpak Gezonde Kinderopvang werken planmatig en integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van jonge kinderen. Deze aanpak is in lijn met Gezonde School.

Gezonde Kinderopvang kent ook de scholing ‘Een Gezonde Start’, waarin actuele kennis over gezonde leefstijl bij 0-4 jarigen aan bod komt. Deze scholing vergroot de vaardigheden van pedagogisch medewerkers rond werken aan gezonde leefstijl.

RIVM Centrum Gezond Leven (CGL Centrum Gezond Leven (Centrum Gezond Leven)) en partners zetten via het programma Gezonde Kinderopvang in op versterking van gezondheidsbevordering bij jonge kinderen.