Het is op veel plaatsen gelukt om transport milieuvriendelijker en gezonder te maken. Succesvol beleid kent vaak een gevarieerde aanpak, waaronder aandacht voor de inrichting van de ruimte, technische oplossingen, bewustwordingscampagnes en financiële prikkels.

Als u in uw gemeente milieu- en gezondheidswinst wilt boeken op het gebied van transport kunt u denken aan de volgende aspecten:

  • Het verlagen van de maximum snelheid.
  • Infrastructurele maatregelen om de verkeersveiligheid te bevorderen.
  • Investeren in een infrastructuur die uitnodigt tot wandelen en fietsen.
  • Het bevorderen van wandelen en fietsen.
  • Campagnes om te stimuleren dat kinderen lopend naar school komen.
  • Campagnes gericht op bedrijven om te stimuleren dat mensen op de fiets naar het werk komen.
  • Het stimuleren van milieuvriendelijk openbaar vervoer.
  • Hieronder vindt u enkele concrete projecten die u kunnen inspireren bij het vormgeven van uw eigen project om het transport in uw gemeente milieuvriendelijker en gezonder te maken.

Een voorbeeld van een inspirerend project is: Verkeerscirculatieplan Den Haag.