Gemotoriseerd wegverkeer heeft positieve en negatieve kanten. Het maakt het mogelijk om naar je werk, winkels, vrienden en familie te gaan, maar leidt ook tot negatieve gezondheidseffecten door luchtverontreiniging, geluidsoverlast en verkeersongevallen. De negatieve gezondheidseffecten zijn te verminderen door integraal beleid in te zetten, bijvoorbeeld op het gebied van ruimtelijke ordening en transport management.

Toolbox voor beleidsmakers

In The Pan-European Programme on Transport, Health and the Environment (THE PEP) is een toolbox ontwikkeld die beleidsmakers en lokale professionals helpt bij het oplossen van milieu- en gezondheidsproblemen die door transport ontstaan. De toolbox geeft toegang tot voor beleidsmakers relevante onderzoeksresultaten, duurzame oplossingen, veelbelovende projecten en effectschattingsmethoden op het gebied van transport, gezondheid en milieu. De focus ligt op verkeersongevallen, luchtverontreiniging, geluid, klimaatverandering en beweging.