In de tabel is de gemiddelde score weergegeven tussen haakjes bij de clusternamen. Een hogere score betekent daarmee een groter belang. In de kolommen achter deze clusters staan de kenmerken genoemd die deel uitmaken van elk cluster op volgorde van belangrijkheid. In de middelste kolom staan de kenmerken die het meeste belang worden toegekend. In de meest rechtse kolom staan de overige genoemde kenmerken.

Clusternamen (met eventuele alternatieven)

Belangrijkste kenmerken per cluster

Overige kenmerken

1. Fietsvriendelijk (3.74)

Luchtkwaliteit

Gezond vervoer

Duurzame mobiliteit

·         een stad waarin je je gemakkelijk per fiets kunt verplaatsen**

·         een stad waarin je je gemakkelijk te voet kunt verplaatsen**

·         een stad met een goede luchtkwaliteit**

·         met veilige fietsroutes**

·         met groen om in te spelen**

·         een stad waar vrachtverkeer geweerd wordt uit centrum en wijken/buurten*

·         een stad gericht op het minimaliseren van hittestress

·         waar nauwelijks auto's zijn

2. Sociale netwerken (3.54)

 

Sociaal

Participeren met ziekte

Sociale preventie

·         een stad waarin mensen in een kwetsbare situatie voldoende ondersteuning krijgen*

·         waar mensen met een lichamelijke of fysieke beperking mee kunnen doen*

·         waar mensen elkaar helpen*

·         waar een sociaal netwerk is ter preventie van eenzaamheid*

·         waar ruimte is voor burgerinitiatieven*

·         een stad met vitale vrijwilligersorganisaties

3. Age friendly city/Inclusieve stad (3.35)

 

Sociaal veilig

Betrokkenheid

Sociale verbindingen

·         die aansluit bij wensen en behoeften van de inwoners*

·         een stad waar je op een fijne manier oud kunt worden*

·         is een stad waarin mensen met respect met elkaar omgaan*

·         waar mensen open staan voor andere culturen*

·         een stad die voor elke leeftijdsgroep interessant is*

·         een woonomgeving waar mensen elkaar kennen*

·         een stad waar iedereen zichzelf kan zijn*

·         waar contact tussen leeftijdsgroepen veelvuldig en vanzelfsprekend voorkomt

·         een stad met een gevarieerde bevolking (bv. vluchtelingen, multicultureel)

4. De zorgzame stad (3.33)

 

Inwoner voorop

Regelgeving

Bewuste stad

·         waar mensen zich veilig voelen**

·         een veilige stad**

·         met voorzieningen, voor iedereen bereikbaar en te gebruiken*

·         met ontmoetingsplekken in de openbare ruimte*

·         waar ouders kunnen toezien op buitenspelende kinderen*

·         waar verschillende woonvormen voorhanden zijn

·         die cultureel erfgoed respecteert

·         waar ruimte is om je af te zonderen van mensen

5. Gezond en veilig (3.20)

 

Omgeving wijk (inrichting)

Buitenspelen

Opgroeien

·         waar kinderen kunnen buitenspelen**

·         een stad die mogelijkheden biedt tot herstel van stress (onverstoorde slaap, rust, recreatie)*

·         een stad waarin niet in het openbaar gerookt mag worden

·         een stad met een algeheel vuurwerkverbod

6. Duurzaamheid en klimaat (3.15)

 

Sportieve stad

Milieu

Vervoer en energie

·         een stad die verleidt tot bewegen**

·         een stad met voldoende en kwalitatief goede sport- en beweegvoorzieningen**

·         een stad met goed openbaar vervoer*

·         een stad die verleidt tot sporten*

·         een stad waarin gezonde voeding op loopafstand beschikbaar is*

·         een stad met een grote biodiversiteit

·         een stad die gebruikers goed inzicht geeft in waar en wanneer het milieu goed of slecht is

·         waar het waterbergend vermogen van de bodem wordt benut

·         met meer laadpunten voor elektrische auto's

7. Gezonde gebouwen (3.06)

 

Fysieke leefbaarheid

Gezondheidsbescherming

(On)gezonde omgeving

·         een stad die bewust rustige, luwe plekken creëert (geluid, groen, wind)*

·         een hygiënische stad (of schone stad)*

·         met weinig geluidsoverlast*

·         waarin buurten met comfortabele woningen zijn (bv. voldoende ventilatie)*

·         met voldoende stromend water dat mede zorgt voor afkoeling in hete zomers

·         een stad met groene daken en verticaal groen

8. Integraal gezondheidsbeleid (3.05)

 

Governance

Gezond bestuur

Gezondheidsvisie

·         een stad die gezondheid aanvliegt vanuit verschillende sectoren; zowel ruimtelijk, verkeer, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) etc.**

·         met een stadsbestuur dat gezondheid als centrale ambitie stelt*

·         een stad waarin de gezonde keus de makkelijke keus is*

·         een stad waarin ook bedrijven partner in gezondheid zijn*

·         een stad die innoveert

·         een stad met inhoudelijk deskundige ambtenaren, opdat ze niet is overgeleverd aan de markt

·         waar geld uit de lokale gemeenschap zo min mogelijk wegvloeit

·         waar mensen zeggenschap hebben over herkomst van bv voedsel, energie, producten

9. Zorg en inkomen (3.03)

 

Geld

Zorgvoorzieningen

Kleine SES Sanitary Epidemiology and Surveillance (Sanitary Epidemiology and Surveillance) verschillen

 

 

·         een met stad met zorgvoorzieningen toegankelijk voor alle inwoners

·         een stad met laagdrempelige zorgvoorzieningen

·         met kleine gezondheidsverschillen tussen inkomensgroepen

·         een stad waarin het niet alleen om economische groei draait

·         een stad waar de werkloosheid laag is

·         een stad waar huisartsenvoorzieningen (ook) verwijzen naar het sociale domein

·         een stad waarin mensen durven te ondernemen

·         een stad met kleine inkomensverschillen

10. Inspirerende stad (2.97)

 

Veiligheid

Aantrekkelijke stad

Beleving van de stad

·         een stad waar mensen graag wonen*

·         een stad waar je graag op straat bent, ook zonder gepland doel*

·         een gezellige stad: met actieve horeca en veel cultuurbeleving*

·         een dynamische, levendige stad*

·         een stad om trots op te zijn

·         met plekken voor ontmoeting en inspiratie

·         een stad die de moeite is om waar te nemen (luisteren, zien, voelen, ruiken)

·         een stad die je af en toe een glimlach ontlokt (bijvoorbeeld door straatkunst)

·         een inspirerende stad door cultuur

11. Toekomstgericht en duurzaam (2.86)

 

Energiezuinig

Duurzaam

Toekomstbestendige stad

·         waar sport en bewegen wordt ingezet als preventief middel om gezond te blijven*

·         een stad die veerkrachtig is (bv. klimaatbestendig of economisch veerkrachtig)*

·         een duurzame, toekomstbestendige stad (bv. circulaire economie, cradle-to cradle)*

·         een energieneutrale stad

·         een stad waar inwoners meer zelf hun energie opwekken

·         waar voedsel lokaal geproduceerd wordt

12. Rafelig (2.05)

 

Menselijke schaal

Stadsproblemen

Negatief

·         met groen om naar te kijken*

·         waar de omgeving esthetisch aantrekkelijk is

·         ruim opgezet

·         een stad waar onkruid gedijt

·         een stad met onbestemde restruimtes

·         waar hoogbouw beperkt is

·         met lawaaiige plekken

·         een beetje viezig, onduidelijk

** gemiddelde waardering van kenmerken is 4.00 of hoger (meest belangrijk)
* gemiddelde waardering van kenmerken is 3.00 of hoger (belangrijk)