Volgens de deelnemers bereikt de overheid met haar berichtgeving over de coronamaatregelen lang niet alle burgers en zeker de jongeren niet. Van jongeren die de overheid wel bereikt, begrijpt een deel de boodschap niet.

Uitdagingen

Volgens de deelnemers sluit de communicatiestijl vanuit de overheid niet aan bij de mediakanalen, belevingswereld, en leefsituatie van jongeren. Het maakt niet inzichtelijk wat voor hen de consequenties zijn van de coronacrisis en overheidsmaatregelen. Daarnaast is er veel negatief nieuws over de coronacrisis en de situatie van jongeren. Dat kan leiden tot een ‘selffulfilling prophecy’ van klachten en problemen onder jongeren.

Adviezen en oplossingen

De deelnemers hebben de volgende adviezen:

  1. Maak gebruik van mediakanalen die populair zijn onder jongeren, zoals TikTok.
  2. Pas je mediastrategie aan wanneer mediavoorkeuren onder jongeren veranderen.
  3. Werk zoveel mogelijk met visuele middelen (plaatjes en filmpjes).
  4. Zet in op ambassadeurs uit lokale gemeenschappen, gemeenten, scholen, en jongerenwerk om de boodschap duidelijk over te brengen en te laten aansluiten bij de leefwereld van jongeren.
  5. Deel positieve, hoopgevende verhalen en onderzoeksuitkomsten over jongeren met het brede publiek. Doorbreek een spiraal van negatieve beeldvorming.

Deze bevindingen komen van de deelnemers uit expertbijeenkomsten in juni 2022. Het Netwerk GOR organiseerde deze bijeenkomsten naar aanleiding van het kwartaalonderzoek Jeugd (meetronde 3) en de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Deze onderzoeken en expertbijeenkomsten maken deel uit van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.