De coronacrisis raakte ons land als geheel en had invloed op het leven van iedereen. Direct en/of indirect. De gevolgen van het virus en de maatregelen vormen een mogelijke bedreiging voor de gezondheid en het ervaren geluk. Tijdens de pandemie, maar ook nu nog. Daarom doen we hier onderzoek naar.

In kaart brengen gevolgen gezondheid door COVID-19

Met de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19 brengt het Netwerk Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR) in kaart wat de gevolgen van de coronacrisis op de gezondheid. Het netwerk bestaat uit bestaat uit de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en, GGD GHOR Nederland, RIVM, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek duurt 5 jaar (2021-2025) en krijgt subsidie van ZonMw Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) (namens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport)).

Doel gezondheidsonderzoek COVID-19

Het doel van dit onderzoek is om te zorgen voor goede informatie over de gevolgen van COVID-19 voor de gezondheid en het geluk van de bevolking. Daarmee adviseert en ondersteunt het Netwerk GOR beleidsmakers en professionals bij het maken van beleid. Hierdoor kunnen zij een passend aanbod van zorg en ondersteuning opzetten. Daarmee kunnen negatieve gezondheidseffecten beperkt worden. Ook geven de resultaten inzicht in risico’s en kwetsbaarheden die ook los van deze crisis aandacht verdienen. 

Direct naar:

Kwartaalonderzoek jongeren

Kwartaalonderzoek volwassenen

Literatuuronderzoek

Duiding resultaten voor professionals

Onderzoeksrapporten

logo ARQ

logo nivel

logo GGD-GHOR

logo rivm