Bij kwetsbare groepen gaat het om groepen jongeren waar de problemen relatief vaker voorkomen dan bij jongeren in het algemeen. Volgens de deelnemers zijn kwetsbare groepen jongeren onvoldoende in beeld bij beleidsmakers en onderzoekers. 

Uitdagingen

Kwetsbare groepen blijven uit beeld wanneer jongeren als één groep worden beschouwd. Het in kaart brengen van kwetsbare groepen is nodig voor gemeenten om samen met scholen en professionals preventief te kunnen handelen.

Adviezen en oplossingen

De deelnemers adviseren:

  1. Breng in kaart en analyseer wat een groep kwetsbaar maakt; hoe beschermende en risicofactoren samenhangen met de gezondheid van jongeren. 
  2. Ga op basis van de informatie over kwetsbaarheden na hoe we deze kwetsbaarheden bij jongeren kunnen verminderen. 

Deze bevindingen komen van de deelnemers uit expertbijeenkomsten in juni 2022. Het Netwerk GOR organiseerde deze bijeenkomsten naar aanleiding van het kwartaalonderzoek Jeugd (meetronde 3) en de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021. Deze onderzoeken en expertbijeenkomsten maken deel uit van het Gezondheidsonderzoek COVID-19.