Om de vaccinatie te registreren en de voortgang te monitoren, te evalueren en te rapporteren is een elektronisch registratiesysteem ontwikkeld. Het systeem levert tevens de benodigde informatie voor de betaling van GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en.

Hepatitis B-registratiesysteem

Organisaties die vanuit het programma betrokken zijn bij het vaccineren (onder meer GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en) hebben toegang tot het systeem. De gegevens worden door de regionale GGD via een webapplicatie direct in de landelijk gecentraliseerde database opgeslagen.

Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat men cliëntdossiers ook op andere locaties kan raadplegen en aanvullen waardoor zij voor vervolgvaccinaties niet aan een locatie verbonden zijn.

Bij technische problemen met registratie of bereikbaarheid van het systeem kunt u tijdens kantooruren de helpdesk van het RIVM bellen. Het telefoonnummer is 088 689 8888 keuze 2. U kunt ook een mail sturen naar supportcenter@ssc-campus.nl, onder vermelding dat het om het HBV hepatitis B virus (hepatitis B virus)-registratiesysteem gaat.