Om de vaccinatie te registreren en de voortgang te monitoren, te evalueren en te rapporteren is een elektronisch registratiesysteem ontwikkeld. Het systeem levert tevens de benodigde informatie voor de betaling van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en.

Hepatitis B-registratiesysteem

Organisaties die vanuit het programma betrokken zijn bij het vaccineren (onder meer GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en) hebben toegang tot het systeem. De gegevens worden door de regionale GGD via een webapplicatie direct in de landelijk gecentraliseerde database opgeslagen.

Een belangrijk voordeel van dit systeem is dat men cliëntdossiers ook op andere locaties kan raadplegen en aanvullen waardoor zij voor vervolgvaccinaties niet aan een locatie verbonden zijn.

Bij technische problemen met registratie of bereikbaarheid van het systeem kunt u tijdens kantooruren de helpdesk van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu bellen. Het telefoonnummer is 030-274 2222 optie 4. U kunt ook een mail sturen naar supportcenter@ssc-campus.nl, onder vermelding dat het om het HBVhepatitis B virus-registratiesysteem gaat.