Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu houdt op verschillende manieren de verspreiding van infectieziekten in de gaten. Dat geldt ook voor het nieuwe coronavirus.

Vorige week bleek dat van 49 personen die zich hebben aangemeld voor Infectieradar privacygevoelige informatie vindbaar was. Daar is meteen actie op ondernomen en de deelnemers zijn geïnformeerd. De gegevens van deze mensen zijn alleen ingezien door de journalist en de aan hen meldende beveiligingsexpert. Verder zijn de gegevens niet door anderen bekeken. De leverancier van de software heeft inmiddels een oplossing doorgevoerd. Deze oplossing wordt nu door het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en een externe partij getest. Zodra we zeker weten dat de vragenlijsten veilig worden opgeslagen verstuurt het RIVM weer de wekelijkse vragenlijsten Infectieradar naar de deelnemers.

Grafiek 1: Symptomen per leeftijdscategorie

Sla de grafiek over en ga naar de datatabel

Melding van klachten passend bij een mogelijke COVID-19 infectie

[koorts en/of hoesten] EN [tenminste 1 andere klacht])

Figuur 2  Melding  van klachten passend bij een mogelijke COVID-19 infectie ([koorts en/of hoesten] EN [tenminste 1 andere klacht])