Voor de aanvraag van diagnostisch onderzoek bij RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening) is een aanvraagformulier noodzakelijk.

 Mocht het voor u niet duidelijk zijn welk formulier u nodig heeft, neem dan contact op met de contactpersoon zoals vermeld in het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.
 

Herkomst materiaal humaan

Herkomst materiaal niet-humaan

Specifieke aanvraagformulieren