Medisch Microbiologische laboratoria kunnen monstermateriaal insturen voor diagnostisch onderzoek. Het RIVM en verschillende laboratoria binnen Nederland voeren bijzondere patiëntgeoriënteerde diagnostiek uit op het gebied van bacteriologie, parasitologie en virologie. Het aanbod aan diagnostiek is verzameld in het Diagnostisch Vademecum Infectieziekten.

Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten

Sinds 8 maart 2016 staat het Nationaal Diagnostisch Vademecum Infectieziekten online. Het Nationaal Diagnostisch Vademecum geeft een overzicht van de microbiologische diagnostiek zoals uitgevoerd door verschillende laboratoria in Nederland, waaronder het RIVM. Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.

Updates

De gegevens van RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening) worden iedere 6 maanden ge-update. De gegevens van de overige laboratoria worden iedere 6 maanden gecontroleerd en eventueel aangevuld. Voert uw laboratorium bijzondere diagnostiek uit en staat deze nog niet vermeld? Neemt u dan contact op met ons.

Tarieven en kosteloos onderzoek

De tarievenlijst (pdf) geeft een overzicht van de kosten voor microbiologisch onderzoek van RIVM-IDS.

Een aantal onderzoeken is kosteloos onder bepaalde voorwaarden

Spoed

Het is mogelijk om een spoedaanvraag aan te melden. Zie inzendinformatie.

Mondeling aanmelden

Het is mogelijk om monsters mondeling aan te melden. Zie inzendinformatie.

Aanvraagformulieren diagnostiek

Voor de aanvraag van diagnostiek bij RIVM-IDS gebruikt u aanvraagformulieren. In het Diagnostisch Vademecum staat het benodigde formulier vermeld.

Materiaaleisen

Aan een aantal materialen worden aanvullende eisen gesteld. In het Diagnostisch Vademecum wordt dit aangegeven met een asterisk* achter het in te zenden materiaal. De eisen kunt u terugvinden bij inzendinformatie.

Klanttevredenheidsonderzoek

Van 13 februari tot en met 6 maart 2014 stond onze vragenlijst voor het 4-jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek online. De gegevens zijn verwerkt in een verslag (pdf) dat u kunt downloaden. Wij danken alle respondenten voor hun bijdrage.