In het Diagnostisch Vademecum wordt voor analyses een doorlooptijd aangegeven. Dit is de periode waarbinnen 90% van de resultaten beschikbaar is. Het gaat hier uitsluitend om analyses die u zonder vooroverleg kunt aanvragen.

Doorlooptijd

Deze informatie geldt alleen voor de testen van RIVM-IDS Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en Screening)

Doorlooptijd test

De doorlooptijd test is de periode (in werkdagen) tussen ontvangst van het patiëntenmonster op het RIVM en het verzenden van de uitslag van de betreffende test. Binnen de aangegeven periode is in 90% van de gevallen een uitslag bekend.

Doorlooptijd patiëntenmonster

De doorlooptijd (in werkdagen) van een patiëntenmonster kan langer zijn. Hier geldt de periode tussen ontvangst van een patëntenmonster op het RIVM en het verzenden van de totale uitslag. Deze doorlooptijd geldt behoudens bijzondere omstandigheden; eventueel vervolgonderzoek heeft invloed op de doorlooptijd.

Cito

Aan een Cito-bepaling zijn extra kosten verbonden.

Voor het inzenden van een spoedpakket zie inzendinformatie