Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Uit het veld

 • Meningokokkosecluster op een kinderdagverblijf
 • Een infectie met Salmonella door het houden van reptielen

Berichten

 • De verantwoordelijkheid voor contactonderzoek rondom een patiënt met tuberculose in het ziekenhuis

Artikelen

 • Een kader voor het evalueren van infectieziekteuitbraken
 • Evaluatie van een botulismecluster met behulp van een generiek evaluatiekader voor infectieziekteuitbraken
 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in Zeeuws-Vlaanderen, de problematiek van een grensstreek

In den vreemde

 • Op kippenjacht in Indonesië

Van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

 • Van de LCI

Aankondigingen

 • 4e symposium voor verpleegkundigen infectieziektebestrijding 
 • 'Fascinatie voor vaccinatie' 
 • Symposium: Methoden in de levenmiddelenmicrobiologie

Registratie infectieziekten

 • Registratie Infectieziekten: Meldingen Wet publieke gezondheid
 • Registratie Infectieziekten: Meldingen virologische ziekteverwekkers

Vragen uit de praktijk

 • Meningokokken en meldingsplicht