Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Uit het veld

 • Een casus van Marburg hemorragische koorts; een terugblik door GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Brabant Zuidoost

Berichten

 • Hepatitis B-campagne; na succes 'China aan de Maas' volgt nu 'China aan de Noordzee'
 • Verbetering samenwerking VWA Voedsel- en Waren Autoriteit (Voedsel- en Waren Autoriteit) en GGD'en bij voedselinfecties
 • Jaarrapportage surveillance respiratoire infectieziekten 2008

Artikelen

 • Ziekte van Lyme in Nederland 1994-2009: Aantal huisartsconsulten blijft toenemen. Is voorlichting en curatief beleid genoeg?
 • Uitbraken van voedselinfecties- en vergiftigingen in 2008

Samenvattingen Transmissiedag

 • Demografische ontwikkelingen en het effect op de epidemiologie van infectieziekten
 • Scabiës: Voorlichting en praktijk in het verpleeghuis
 • Surveillance Netwerk Infectieziekten Verpleeghuizen: eerste resultaten 2009
 • Ethische vragen rond ouderen en infectieziektebestrijding
 • Q-koorts: resultaten van nationaal en regionaal onderzoek 2008-2009
 • The Goat Connection: een retrospectieve cohortstudie naar het verband tussen een geïdentificeerde veterinaire bron van Q-koorts en humane gevallen

Aankondigingen

 • Vaccinology Masterclass
 • 5e Verpleegkundigensymposium: Is alles overdraagbaar? Effecten van communicatie

Registraties Infectieziekten

 • Meldingen Wet publieke gezondheid
 • Meldingen uit de virologische laboratoria
 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-overzicht

Vragen uit de praktijk

 • Vormen verwaarloosde Egyptische katten een rabiësrisico?