Meldingen Wet publieke gezondheid


Totaal

week
33-36

Totaal

week
37-40

Totaal

week
41-44

Totaal

t/m week
44 (2012)

Totaal

t/m week
44 (2011)

Groep A

 

 

 

 

 

Pokken

0

0

0

0

0

Polio

0

0

0

0

0

Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome))

0

0

0

0

0

Virale hemorragische koorts

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Groep B1

 

 

 

 

 

Difterie

1

0

0

1

0

Humane infectie met dierlijk influenza

0

0

0

0

0

Pest

0

0

0

0

0

Rabiës

0

0

0

0

0

Tuberculose

56

58

58

730

879

 

 

 

 

 

 

Groep B2

 

 

 

 

 

Buiktyfus

4

4

1
18

14

Cholera

0

0
0

3

3

Hepatitis A

18

23

12

92

117

Hepatitis B acuut

8

12

13

134

168

Hepatitis B chronisch

84

90

86

1106

1507

Hepatitis C acuut

5

5

3

58
 63

Invasieve groep A-streptokokkeninfectie

11

4

16

160

193

Kinkhoest

1320

1155

724
13418
4953

Mazelen

1
0

0

10

 52

Paratyfus A

2

5

1

23

12

Paratyfus B

5

3

4

17

26

Paratyfus C

1

1

0

3

1

Rubella

0

0

 0

1

3

STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie*

110

109

73

786

550

Shigellose

117

96

72

595

533

Voedselinfectie

6

3

10

40

46

 

 

 

 

 

 

Groep C

 

 

 

 

 

Antrax

0

0

0

0

0

Bof

11

14

9

400

555

Botulisme

0

 0

0

2

 0

Brucellose

0

1

0

1

1

Gele Koorts

0

0

0

0

0

Hantavirusinfectie

1

1

0

20

7

Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie

1

4

1

20

15

Invasieve pneumokkenziekte (bij kinderen)

2

0

5

 35

46

Legionellose

25

53

27

258

319

Leptospirose

3

17

7

40

29

Listeriose

10

2

10

58

74

MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis)

0

1

1

3
10

Malaria

33

23

20

175

222

Meningokokkenziekte

4

12

6

90

93

Psittacose

3

2

3

38

77

Q-koorts

5

3

1

66

84

Tetanus

0

0

0

1

6

Trichinose

0

0

0

0

1

West-Nilevirusinfectie

0

0

0

0

1

Ziekte van Creutzfeldt-Jacob - Klassiek

2

2

0

25

32

Ziekte van Creutsfeldt-Jacob-Variant

0

0

0

0

0

In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn geaccordeerd door het RIVM en ingedeeld naar meldingsdatum. Contactpersoon: S.M. van der Plas, CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control), RIVM, tel: 030 - 274 31 80.

* Sinds 2008 is er sprake van een stijgend aantal meldingen van STEC/enterohemorragische E.coli-infectie. Dit is grotendeels toe te schrijven aan het feit dat steeds meer laboratoria STEC diagnosticeren met een PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction). Deze PCR-methode detecteert echter alle STEC en niet alleen STEC-O157 zoals bij de kweekmethode.
Contactpersoon: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, tel: 030 - 274 31 80.