Een laboratorium stuurt een laboratoriummonster door naar een ander laboratorium voor bepaling. Er blijkt sprake te zijn van een meldingsplichtige infectieziekte. Welk laboratorium doet dan melding?

De vraag is of dit het aanvragend laboratorium is of juist het laboratorium dat de bepaling uitvoerde. En wat zijn de regels als er een laboratorium uit het buitenland betrokken is, bijvoorbeeld Duitsland?

 

Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid regelt de organisatie van de openbare gezondheidszorg, de bestrijding van infectieziektecrises en de isolatie van personen of vervoermiddelen die internationaal gezondheidsgevaren kunnen opleveren. Ook regelt de wet de jeugd- en ouderengezondheidszorg. De Wet publieke gezondheid vervangt sinds 2008 de Infectieziektenwet, de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid en de Quarantainewet.

Memorie van toelichting

In de memorie van deze wet toelichting is opgenomen dat het laboratorium waar oorspronkelijk de diagnostiek is aangevraagd de melding moet doen; ook wanneer een buitenlands laboratorium is ingeschakeld.

Auteur

T. Oomen

Correspondentie:

T.Oomen | ton.oomen@rivm.nl 

Literatuur

Wet publieke gezondheid