Vanaf eind september 2011 worden alle zuigelingen geboren op of na 1 augustus 2011 in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) gevaccineerd tegen hepatitis B. Tot deze datum werden in het RVP alleen kinderen van HBsAg hepatitis B surface antigeen (hepatitis B surface antigeen)-positieve moeders, kinderen van wie een van de ouders afkomstig is uit een land met een middelhoge of hoge hepatitis B-prevalentie en kinderen met downsyndroom tegen hepatitis B gevaccineerd.

Omdat het intensieve risicogroepenbeleid voor volwassenen dat door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en wordt uitgevoerd niet toereikend blijkt om hepatitis B afdoende terug te dringen en 25% van de gevallen van acute hepatitis B voorkomt bij mensen zonder bekend risico heeft de Gezondheidsraad na een herbeoordeling van vaccinatie tegen hepatitis B, geadviseerd over te gaan op algemene vaccinatie op zuigelingenleeftijd.

Hoewel de incidentie bij zuigelingen laag is, hebben geïnfecteerde kinderen een grote kans drager te worden en de chronisch geworden infectie heeft later vaak ernstige gevolgen. De vaccinatie van zuigelingen beoogt echter niet alleen hepatitis B-infectie te voorkomen op jonge leeftijd, maar ook gedurende hun verdere leven. Nederland volgt met deze overgang het advies van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)) waarin al vele landen zijn voorgegaan.

De praktijk

De HepB hepatitis B (hepatitis B)-vaccinatie kan eenvoudig in het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) worden geïmplementeerd. Daarvoor is geen extra contact- of prikmoment nodig. Het veilige en effectieve DKTP difterie kinkhoest tetanus polio (difterie kinkhoest tetanus polio)-Hib haemophilus influenzae type b (haemophilus influenzae type b)-HepB-combinatievaccin dat al jaren in veel landen wordt toegepast, wordt in Nederland ook al aan 20% van de zuigelingen gegeven, namelijk de kinderen uit genoemde risicogroepen. Kinderen buiten de risicogroepen en geboren vóór 1 augustus maken de reeds gestarte vaccinaties met DKTP-Hib-vaccin af. Na een overgangsperiode hebben we dan voortaan één RVP dat gelijk is voor alle kinderen.

Alleen krijgen kinderen van HBsAg hepatitis B surface antigeen (hepatitis B surface antigeen)-positieve moeders die zijn opgespoord in het PSIE Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie (Prenatale Screening Infectieziekten en Erytrocytenimmunisatie)-programma (Prenatale Screening Infectieziekten en Erythrocytenimmunisatie), behalve hepatitis B-immunoglobulinen (HBIg hepatitis B-immunoglobuline (hepatitis B-immunoglobuline)) binnen 2 uur na de geboorte, een extra dosis hepatitis B-vaccin binnen 48 uur. Bovendien worden deze kinderen door de consultatiebureauarts na de vierde DKTP-Hib-HepB-prik doorverwezen naar de huisarts voor serologische controle. Hiermee moet worden bevestigd dat deze interventies dragerschap hebben voorkomen en dat er een goede respons was op de vaccinatie; zo niet dan is verwijzing naar een kinderarts infectioloog of gastro-enteroloog voor behandeling respectievelijk verwijzing naar het consultatiebureau voor revaccinatie geboden.

Communicatie

Ouders worden over de HepB-vaccinatie voor alle zuigelingen geïnformeerd in de (vernieuwde) oproepset waarin een uitnodiging zit voor deelname aan het RVP, een brochure, vaccinatie-kaarten en een vaccinatiebewijs. Ook de website van het RVP is vernieuwd. Verder is deze wijziging in het RVP breed gecommuniceerd naar verenigingen van betrokken professionals, in publieksbladen en via de website van het RIVM. Het RIVM volgt de ontwikkelingen rond deze wijziging in het RVP op diverse manieren. De eerste weken zal door een aantal consultatiebureaus verspreid over het land dagelijks aan het RIVM worden gerapporteerd of deze wijziging tot bijzondere vragen van ouders leidt. Verder wordt er een media-analyse gedaan zodat zonodig kan worden ingespeeld op signalen, bijvoorbeeld met aanvullende informatie.

Meer informatie over hepatitis B in het RVP

http://www.rivm.nl/Bibliotheek/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2011/Hepatitis_B_inenting_voor_alle_kinderen
Naar het rapport van de Gezondheidsraad:
http://www.gezondheidsraad.nl/sites/default/files/200903_0.pdf

Auteurs

M.A.E. Conyn-van Spaendonck, J.A. van Vliet, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM, Bilthoven

Correspondentie:

M.A.E. Conyn-van Spaendonck | Marina.Conyn@rivm.nl