Jaargang 10 nummer 1, januari 1999

 • Vancomycine-rsistente enterokokken bij mensen en dier in Nederland en Europa
 • Surveillance resistente pathogenen op Europees niveau
 • De waarde van malaria-zelftests voor de tropenreiziger

Jaargang 10 nummer 2, februari 1999

 • De waarde van het medisch microbiologisch laboratorium voor 5 aangifteplichtige ziekten
 • Respiratoire infecties in Nederland: Influenzavirus en RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus
 • Uitbreiding van de terugrapportage van aangifteplichtige infectieziekten via internet

Jaargang 10 nummer 3, maart 1999

 • Publieksvoorlichting naar aanleiding van gevallen van invasieve meningokokkenziekte
 • Kinhoestsurveillancel: de stand van zaken
 • Een explosie van Salmonella enterica serovar Enteritidus in Belgie: een grensoverschrijdende problematiek?

Jaargang 10 nummer 4, april 1999

 • Antibioticaresistentie bij staphylokokken in Nederlandse streeklaboratoria
 • De epidemie van legionella pneumonie onder bezoekers van de Westfriese flora in Bovenkarspel
 • Respiratoire infecties in Nederland: Moleculaire diagnostiek

Jaargang 10 nummer 5, mei 1999

 • Infectieziektensurveillance na 1 april 1999: Een nieuwe lente, een nieuw geluid
 • Afname van infecties met Salmonella spp species (species). bij de mens: demografische veranderingen en verschuivingen van serovars
 • Surveillance van infectieziekten bij Kosovaren in Nederlandse opvangcentra
 • Nipahvirus in Maleisie

Jaargang 10 nummer 6, juni 1999

 • Surveillance van antibioticumresistentie bij Neisseria gonorrhoeae in Nederland
 • Respiratoire infecties in Nederland: voorlopige resultaten surveillance 1998-1999
 • De aangifte van gonorroe en syfilis in Nederland in de periode 1976-1998

Jaargang 10 nummer 7, juli 1999

 • Kunnen wij de Nederlandse MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-maatregelen handhaven binnen Euroland?
 • Een onderzoek naar gastro-enteritis in de algemene bevolking
 • Tussenrapportage RIVM-onderzoek epidemie legionellose
 • Kinkhoestincidentie hoger dan verwacht

Jaargang 10 nummer 8, augustus 1999

 • De vernietiging van het pokkenvirus, of wat is het nut van een virus?
 • Aids in Nederland per 31 december 1998
 • Onderzoek naar de verspreiding van hepatitis B
 • Respiratoire infecties in Nederland: influenzavaccinatiegraad
 • Onderzoek epidemie Legionellose, eindrapportage 23 augustus 1999
 • Mazelen: explosie op school in Rhenen, onderzoek RIVM en aangifte sinds 1976

Jaargang 10 nummer 9, september 1999

 • Ziekte door het overleven van Calicivirussen in het poolijs?
 • Explosie van infecties van Salmonella paratyphi B bij reizigers uit Zuid-West Turkije in augustus 1999
 • Hepatitis B en C: verplichte aangifte en vrijwillige meldingen in de eerste helft van 1999
 • Seroprevalentie van hepatitis B en C in de Nederlandse bevolking
 • De aangifte van hepatitis B in Nederland in de periode 1976-1998

Jaargang 10 nummer 10, oktober 1999

 • Een taartje met een staatje
 • Westnijl-like virus in New York
 • State of the art in RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus)-preventie
 • Isolatiebeleid op kinderafdelingen

Jaargang 10 nummer 11, november 1999

 • Gezondheidsklachten na recreatie in oppervlaktewater, zomer 1998
 • Voedselgerelateerde ziekten en gastro-enteritis in de Verenigde Staten
 • Ziekenhuisinfecties op de IC intensive care (intensive care)
 • Schattingen over het voorkomen van hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) en aids

Jaargang 10 nummer 12, december 1999

 • Voedingsbodem voor samenwerking artsen-microbiologen en artsen infectieziekten
 • Enterovirus 71 gerelateerde epidemieen in taiwan en Maleisie
 • Oorsprong, omvang en kosten van humane salmonellose, deel 1, de oorsprong
 • Stand van zaken mazelenepidemie