De pdfs van de Infectieziekten Bulletins uit deze jaargang zijn te downloaden in de rechterkolom op deze pagina.

Jaargang 12 nummer 1, januari 2001

 • Trichinella-infecties en de risico's verbonden aan het eten van wild
 • Vermindert vitaminesuppletie de incidentie en ernst van acute luchtweginfecties bij ouderen?
 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in Nederlandse ziekenhuizen: surveillanceresultaten 1998-1999 en toekomstige ontwikkelingen

Jaargang 12 nummer 2, februari 2001

 • OVerzicht onderzoek van virale gastro-enteritis in het jaar 2000 in Nederland
 • Stafylokokken in een opvanghuis
 • Influenza en RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virusinfecties in winter 2000/2001
 • Te weinig mensen in zorg gevaccineerd tegen hepatitis B

Jaargang 12 nummer 3, maart 2001

 • Samenvattingen 11de transmissiedag: Rode draad door soa seksueel overdraagbare aandoening (seksueel overdraagbare aandoening)
 • Samenstelling influenzavaccins in winter 2001-2002
 • MRSA in Nederlandse ziekenhuizen

Jaargang 12 nummer 4, april 2001

 • Legionalle opgelopen tijdens de Vierdaagse van Nijmegen
 • Transmissie van mond-en klauwzeervirus via melk- en vleesproducten: geen bedreiging voor de volksgezondheid
 • Bof, wat weten we er nog van?
 • Kwantitatieve aspecten van malaria-aangifte in Nederland

Jaargang 12 nummer 5, mei 2001

 • Rubellaserostatus bij asielzoekerskinderen en -zwangeren
 • Rubella-immuunstatus van allochtone zwangeren in Zaandam
 • Ziekenhuiszorg voor aids/hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-patiënten (1991-1999)
 • Lezers luiden noodklok om malariasurveillance
 • Het vóórkomen van syfilis in Nederland

Jaargang 12 nummer 6, juni 2001

 • Tuberculose en reizen
 • Difterie en tetanus in Nederland
 • Ziekenhuisinfecties met resistente micro-organismen tijdens intensive care: een pilotstudie
 • Geactiveerd proteine C verbetert overleving bij volwassenen met scepsis
 • Het vóórkomen van Chlamydia trachomatis

Jaargang 12 nummer 7, juli 2001

 • Overdraagbare spongiforme encefalopathieën
 • Penumokokke-vaccinatie van jonge kinderen in het rijksvaccinatieprogramma?
 • Contactonderzoek bij een patiënt met lassakoorts
 • Evacuatie tijdens een ebola-epidemie
 • Het vóórkomen van hepatitis B in Nederland

Jaargang 12 nummer 8, augustus 2001

 • Meningokokkenziekte in Nederland 1996-2000
 • Verspreiding van de meningokok W135 in Nederland
 • Twee clusters van  meningokokkenziekte door Neisseria meningitidis serogroep C in Nederland
 • Drie mogelijk geassocieerde gevallen van meningokokkenziekte op een basisschool
 • Sterke stijging in het aantal soa-diagnoses in 2000

Jaargang 12 nummer 9, september 2001

 • MRSA-keeldragerschap: behandeling door middel van tonsillectoemie
 • MRSA in Nederlandse ziekenhuizen: surveillanceresultaten januari-juni 2001
 • Hepatitis B-beleid in Nederland
 • Wat zijn Circovirussen
 • Het vóórkomen van soa veroorkzaakt door HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus) en HSV herpessimplexvirussen (herpessimplexvirussen) in Nederland

Jaargang 12 nummer 10, oktober 2001

 • Preventie van de overdracht van hiv van moeder naar kind
 • Screening van zwangere vrouwen op hiv in Nederland
 • explosieve toename in Nederland van multiresistente Salmonella Typhimurium DT 104 in 2001
 • Influenzavirusdetectie: PCR polymerase chain reaction (polymerase chain reaction) versus viruskweek
 • Het RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma) nog altijd vanzelfsprekend?

Jaargang 12 nummer 11, november 2001

 • Genetische verschillen in gevoeligheid voor infectieziekten: wat kunnen we ermee?
 • Infectiegevoeligheid of immuundeficiëntie
 • Over Giardia genotypes,infecties en sympotmen...een stukje van de puzzel opgelost?

Jaargang 12 nummer 12, december 2001

 • Legionella, diagnose en preventie
 • Aangegeven Legionella-pneumonie in Nederland
 • Legionellamelding in de praktijk
 • Legionellapneumonie in de kliniek anno 2001
 • gejaarden, bavarois en pthogene bacteriën
 • Prematuriteit als gevolg van acute infectie met hepatitis A-virus