S.M. van der Plas

Per 1 juli 2011 zal in de Osirisvragenlijsten over meldingsplichtige infectieziekten de datum van de laboratoriumuitslag worden geregistreerd. Deze datum vervangt de registratie van de diagnosedatum en de datum waarop de verwekker werd vast-gesteld. Daarnaast zijn in Osiris, bij de vraag naar de eerste ziektedag, verklarende teksten toegevoegd.

De registratie van de diagnosedatum en de datum waarop de verwekker werd vastgesteld is vervallen omdat de interpretatie ervan onduidelijk was. Dit bleek uit gesprekken met de Osiris-gebruikersgroep in het kader van de handleiding voor Osiris-vragenlijsten. De wijziging is goedgekeurd door de Osiris-registratiecommissie.

Registratie van de datum van vermoeden of vaststellen van de infectie is wettelijk verplicht. Deze datum is echter niet altijd beschikbaar, zoals bijvoorbeeld het geval is bij gerelateerde gevallen uit een cluster. Daarom is de vraag naar de datum van de laboratoriumuitslag als volgt weergegeven:

Is een datum laboratoriumuitslag beschikbaar?

  • Ja, namelijk (een datumveld opent)
  • Nee, niet beschikbaar ondanks uitgevoerd laboratoriumonderzoek
  • Nee, er is geen laboratoriumonderzoek verricht

Daarnaast bleek tijdens discussies met de Osiris-gebruikersgroep, dat de interpretatie van de datum van de eerste ziektedag verschilt per infectieziekte. In veel gevallen geeft de richtlijn duidelijk aan met welke ziekteverschijnselen de infectieziekte begint. Echter, het tijdstip waarop deze verschijnselen optreden, markeert niet altijd het begin van de besmettelijke periode. In het kader van de bestrijding is het in die gevallen beter om een datum te kiezen die deze periode wel markeert. Naar aanleiding hiervan heeft de Osiris-registratiecommissie het begrip ‘datum eerste ziektedag’ nader gedefinieerd als ‘de datum is waarop de eerste ziekteverschijnselen begonnen, zoals beschreven in de richtlijn’.

In de onderstaande tabel vindt u enkele uitzonderingen op deze interpretatie.

Met dank aan L. Bovee ( GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam), R. ter Schegget (GGD Brabant-Zuidoost) en B. Mulder (Laboratorium Microbiologie Twente achterhoek).

S.M. van der Plas | simone.van.der.plas@rivm.nl