Jaargang 5 nummer 1

 • Een explosie van heamolytisch uraemisch syndroom (HUS hemolitisch uremisch syndroom (hemolitisch uremisch syndroom)) in Dordrecht
 • Ernstige infecties door enterohaemorrhagische escherichia coli
 • From Russia with love
 • De herfstepidemie

Jaargang 5 nummer 2

 • Meticilline-resistente Staphylococcus aureus één jaar in het "De Wever'ziekenhuis
 • Surveillance van meticilline-resisitente Staphylococcus aureus in Nederlandse ziekenhuizen (1989-1993)
 • Project surveillance Ziekenhuisinfecties Utrecht: proef voor nationaal netwerk van peilstations voor de registratie van ziekenhuisinfecties

Jaargang 5 nummer 3

 • Tijdelijke specifieke anergie tegen tuberculine bij Zuidvietnamese bootvluchtelingen
 • Symposium KNCV Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation (Koninklijke Nederlandse Centrale Vereniging (voor tuberculosebestrijding) - Tuberculosis Foundation) 90 jaar, enkele impressies
 • Boekbespreking Polio de wereld uit
 • Registratie van aidspatiënten in Nederland tot en met december 1993

Jaargang 5 nummer 4

 • De bestrijding van difterie in Nederland
 • Ingezonden brieven
 • Mededeling Pienter-project

Jaargang 5 nummer 5

 • Verslag vierde transmissiedag
 • Microbiologie en epidemiologie van meningitis
 • Kliniek van meningitis
 • Preventie van meningitis
 • Epidemiologie van meningokokkenziekte in Nederland 1959-1993

Jaargang 5 nummer 6

 • Epidemiologie van Haemophilus influenzae meningitis
 • Surveillance van invasieve infecties door haemophilus influenzae type b
 • Publieksvoorlichting door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bij epidemie van nekkramp
 • Ontwikkeling van nieuwe anti-meningitisvaccins voor toepassing in het Rijksvaccinatieprogramma
 • Commentaar van de GHI bij de meningococcose-artikelen

Jaargang 5 nummer 7

 • Epidemie van scabiës bij personeel in de gezondheidszorg

Jaargang 5 nummer 8

 • Een geval van hepatitis B
 • Commentaar op 'een geval van hepatitis B'
 • Hepatitis B-virusinfecties tijdens werk in een penitentiaire inrichting in Nederland
 • Parvovirus B19 en intra-uteriene vruchtdood: een zeldzame complicatie van een veelvoorkomende infectie

Jaargang 5 nummer 9

 • Norwalkcirus, Norwalkachtige virussen en klassieke humane calicivirussen
 • Salmonella enteritidis problematiek in Nederland
 • Een explosie van voedselinfecties na het eten van bavaroise

Jaargang 5 nummer 10

 • Legionellose bij een kloosterling
 • Legionella: hoe ver ga je met bron- en contact opsporing?
 • Een epidemische verheffing van legionellose-meldingen op de Noordwest-Veluwe
 • Europees Legionella Surveillance Netwerk

Jaargang 5 nummer 11

 • Tuberculose
 • Informatievoorziening vaccinatiebureaus
 • gezondheidsklachten in verband met recreatie in oppervlaktewater in de zomer van 1993

Jaargang 5 nummer 12

 • Mogelijkheden tot samenwerking van GGD'en met het CIE
 • Artikelbespreking: public health aspecten van hepatitis C