Jaargang 6 nummer 1

 • Clostridium difficile-epidemie op de afdeling geriatrie
 • Ornithose-uitbraak bij douaniers
 • Rapportbespreking: hivsurveillance in Engeland en Wales

Jaargang 6 nummer 2

 • Kliniek en differentiaal-diagnose van polio
 • Virologie en pathogenese van polio
 • Polio-vaccinatie in Nederland
 • Polio in Nederland: Epidemiologie en surveillance
 • Mondiale eradicatie van poliomyelitis
 • Het post-poliosyndroom

Jaargang 6 nummer 3

 • Infectieziekten in 'Volksgezondheid Toekomst Verkenningen'
 • Verslag van de activiteiten van de werkgroep bron- en contactopsporing hepatitis B
 • Ingezonden: Tuberculose  
 • Toelichting influenza 1994-1995: een carnavalsstorm in een glas bier

Jaargang 6 nummer 4

 • Eerste lustrum: Vijfde transmissiedag Infectieziekten: Allemaal beestjes
 • Hoofdluis een netelig probleem
 • Aanpak van een scabiësmelding in een verzorgingshuis
 • Mijten in en rondom de woning
 • Toelichting seizoensfluctuaties in het voorkomen van rota-virusinfecties

Jaargang 6 nummer 5

 • Parasietenwaan
 • Toxocara-infecties: over honden, katten, zandbakken, parken en tuinen
 • Schistosomiasis
 • Kwelgeesten der vrije natuur; Diptera als vectoren voor aandoeningen bij reizigers naar de (sub) tropen

Jaargang 6 nummer 6

 • De epidemie van respiratoir syncytieel virus ( RSV Respiratoir Syncytieel Virus (Respiratoir Syncytieel Virus)) in 199401995
 • Ebolavirus haemorrhagische koorts
 • Oorklachten na zwemmen in recreatieplassen; een verslag van  een epidemiologisch onderzoek tijdens een explosie
 • Toelichting Salmonella Bovismorbificans

Jaargang 6 nummer 7

 • Het PIENTER-project: serumverzameling t.b.v. volksgezondheidsonderzoek
 • Organisatie van de pilot-studie van het PIENTER-project
 • Non-respons in het PIENTER-project
 • Validiteit van zelfgerapporteerde vaccinatiestatus

Jaargang 6 nummer 8

 • Een vergelijkende studie naar de verwekker van kattekrabziekte; detectie van Brtonella (voorheen Rochalimaea) en Afipia felis- DNA deoxyribonucleic acid (deoxyribonucleic acid), serologie en huidtest
 • Dreigende epidemie van virale gastro-enteritis onder bejaarde watersnood-evacuées
 • Een hepatitis A-epidemie op een basisschool in Almere

Jaargang 6 nummer 9

 • Evaluatie Laboratorium Surveillance Infectieziekten ( LSI lithotripsy (lithotripsy)-project) mei 1994-1995
 • Hantavirusinfectie in Nederland: epidemiologie en ziekte

Jaargang 6 nummer 10

 • Humaan herpesvirus 6: stand van zaken
 • Cytomegalovirus en zwangerschap; congenitale cytomegalovirusinfectie

Jaargang 6 nummer 11

 • Surveillance van antibiotica-resistentie bij Neisseria gonorrhoeae in Nederland
 • Piercing en infectierisico
 • Gezondheidsklachten in verband met recreatie in oppervlaktewater in de zomer van 1994

Jaargang 6 nummer 12

 • Kosten en vergoedingen van vaccinaties in Nederland
 • Spreekuren voor migranten die naar het land van herkomst reizen
 • Ingezonden: Humaan Herpesvirus 6