Mocht u interesse hebben in een van de onderstaande artikelen, dan kun u contact opnemen met de redactie: infectieziektenbulletin@rivm.nl

Jaargang 8 nummer 1, januari 1997

 • Genotypering van bacteriele pathogenen: technische aspecten en medische toepassingen
 • Veranderlijkheid van het RNA ribonucleic acid (ribonucleic acid)-virus
 • Hoofdschimmel een nieuw probleem?
 • Slechts een paar gevallen van voedselinfecties: wat doen we ermee?
 • Levensmiddelenhygiene
 • het EU Europese Unie (Europese Unie)-project Genetic markers fo the epidemiology of tuberculosis

Jaargang 8 nummer 2, februari 1997

 • Tuberculose in de landen van de Europese Unie
 • Kosten van gonorroe en Chlamydiainfectie
 • Onderzoek naar risico hop hiv humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus)-infectie bij Nederlandse uitgezondenen

Jaargang 8 nummer 3, maart 1997

 • Peumococcen conjugaatvaccins
 • Onderzoek van recidiverende scabiesoutbreaks in een verpleeghuis
 • Stand van zaken kinkhoestepidemie
 • resistentievrije therapie tegen hoofdluis

Jaargang 8 nummer 4, april 1997

 • Twee gerelateerde outbreaks van Salmonella enteridis in een restaurant in oostelijk Zuid-Limburg
 • Surveillance van opduikende pathogenen
 • Syfilis in Rotterdam
 • Een Europees netwerk voor de surveillance van Salmonella infecties bij de mens

Jaargang 8 nummer 5, mei 1997

 • Opduikende infecties van virale oorsprong
 • Wie B zegt, moet ook C zeggen
 • Infectieziektebestrijding in Nederladn
 • Meningokokkenziekte op scholen
 • Reactie op hoofdluis (maart 1997)

Jaargang 8 nummer 6, juni 1997

 • Explosie van gastro-enteritis na een reunie
 • Opduikende pathogenen in perspectief
 • Salmonella Typhimurium DT 104 ook in Nederland?
 • Gevaar voor antrax bij opgravingen
 • Syfilis in Rotterdam

Jaargang 8 nummer 7, juli 1997

 • Een explosie van streptokokkeninfecties onder Utrechtse thuislozen
 • Media-aspecten bij een cluster meningokokkenmeningitis
 • Urineweginfecties door Aerococcus uninae
 • Borna disease virus en psychiatrische aandoeningen
 • PEP na mogelijke blootstelling hiv door seksueel contact of druggebruik
 • Antrax in het buitenland

Jaargang 8 nummer 8, augustus 1997

 • Griepvaccinatie sterk verbeterd
 • Een eerste blik op het spaansegriepvirus
 • Aantal tuberculosepatienten 1996

Jaargang 8 nummer 9, september 1997

 • Antibioticaresistentie in Nederland: Deel 1 Inleiding, Deel 2, Gramnegatieve bacteriën
 • Effect van macrolide consumptie op erythromycineresistentie bij groep A streptokokken
 • Gezondheidsklachten in verband met recreatie in oppervlaktewater in de zomer van 1996
 • Aantal tuberculosepatiënten eerste kwartaal 1997
 • Risico op hiv en hepatitis hoog onder jonge intraveneuze druggebruikers in Zuid-Limburg

Jaargana 8 nummer 10, oktober 1997

 • Antibioticaresistentie in Nederland Deel 3: Grampositieve bacterien
 • Veteranenziekte in Europa
 • Gezondheidsrisico's van gebruik van antimicrobiele groeibevorderaars in de veehouderij
 • Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid
 • Antibiotic use in food producing animals must be curtailed to prevent increased resistance in humans
 • Start kinkhoestonderzoek 'Aangifte plus'

Jaargang 8 nummer 11, november 1997

 • Marlaria en zwangerschap
 • Bijwerkingen van malariaprofylaxe
 • Behandeling van ernstige malaria tropica met kinine en wisseltransfusie
 • Sterfte bij explosies virale gastro-enteritis

Jaargang 8 nummer 12, december 1997 

 • Spontaan gemelde bijwerkingen van mefloquine
 • Neuropsychiatrische bijwerkingen van malariaprofylaxe: feit of fabel?
 • Schisotsomiasis uit Malawi en de Okvango, een groepssouvenir
 • Met (yak-)melk meer mans?
 • Influenza A (H5N1) stand van zaken
 • Tuberculose in Nederland