Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Samenvattingen transmissiedag

 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus) in de veehouderij: Amerikaanse toestanden in de polder?
 • Kinkhoest op een roze wolk: de BINKI-studie
 • Van uitbraak naar ketenpartner
 • Hepatitis C-virustransmissie en opsporing: waar staan we nu?
 • Beroepsrisico op infecties met cytomegalovirus en parvovirus B19 van vrouwen werkzaam in kinderdagverblijven in Nederland
 • Seroprevalentie van varicellazostervirus en parvovirus B19 bij leidsters van Amsterdamse kinderdagverblijven en de Amsterdamse bevolking
 • Q-koorts: blijft het een vraagteken?
 •  

Berichten

 • Infectieziektebestrijding is (g)een spelletje
 • Meer samenwerking door regionale ondersteuning van de infectieziektebestrijding
 • Nieuwe website Infectieziekten Bulletin
 • Norovirussymposium: Bruikbare onderzoeksresultaten voor de praktijk
 • Toolkits voor publiekscommunicatie in 2008


Interview

 • De academische werkplaats brengt praktijk en onderzoek samen


Uit het veld

 • Zweedse Chlamydia trachomatis-variant in Zeeland
 • Hartklepvervanging na het plaatsen van een tongpiercing


Artikelen

 • Influenzavaccinatiegraad onder ouderen in Drenthe
 • Landelijk prevalentieonderzoek naar ziekenhuisinfecties


Registratie Infectieziekten

 • Meldingen Infectieziektenwet
 • Meldingen virologische ziekteverwekkers
 • Meerjarenoverzicht virologische ziekteverwekkers


Vragen uit de praktijk

 • Lieve lammetjes? Niet voor zwangeren!