Gesignaleerd

 • Gesignaleerd

Uit het veld

 • Transmissie van hepatitis B door HBsAg hepatitis B surface antigeen (hepatitis B surface antigeen)-negatieve donor
 • Apenmalaria bij een patiënt in Nederland

Berichten

 • Naleving van een regionaal waterkookadvies na E-coli-besmetting van het drinkwater in Noord Holland in 2007
 • Risico-inventarisatie bruikbaar instrument voor infectiepreventie
 • Nederlandse Tuberculose Diagnostiek Dagen voorzien in een brede scholingsbehoefte

Artikelen

 • Shigelloseclusters in Antwerpen

Proefschriftbespreking

 • Therapietrouw aan Highly Active Anti Retroviral Therapy (HAART highly active antiretroviral therapy (highly active antiretroviral therapy)).

Van de LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)

 • Van de LCI

Aankondigingen

 • ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie)-programma Q-koorts: Subsidieaanvraag mogelijk tot 15 juni

Registraties Infectieziekten

 • Meldingen Wet publieke gezondheid
 • Meldingen uit de virologische laboratoria
 • MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-overzicht

Vragen uit de praktijk

 • Is een patiënt met ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases) in thuiszorg of verzorgingshuis een probleem?