Meldingen uit de virologische laboratoria

 

Totaal week 25-28

Totaal week 29-32

Totaal week 33-36

Totaal tot en met week36 2011

Totaal tot en met week 36 2010

Enterovirus

133

127

94

716

998

Adenovirus

 72

63

65

829

1123

Parechovirus

 20

30

43

205

537

Rotavirus

 29

21

13

1398

2066

Norovirus

 70

64

92

1902

3235

Influenza A-virus

 1

0

1

483

30

Nieuwe Influenza A-virus

 0

0

0

0

0

Influenza B-virus

 0

0

0

454

19

Influenza C-virus

 0

0

0

0

1

Para-influenza

 31

33

17

448

356

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

 4

6

9

1875

1920

Rhinovirus

 124

93

91

1310

1092

Mycoplasma pneumoniae

 45

39

66

484

306

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

 1

3

7

291

395

Coronavirus

 15

8

1

245

279

Chlamydophila psittaci

 3

1

2

34
18

Chlamydophila pneumoniae

 0

3

2

30

19

Chlamydia trachomatis

 1509

1330

1491

12861

12465

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

 90

72

73

795

785

HIV 2

 0

2

0

4

5

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

 1

0

1

2

3

Hepatitis A-virus

 2

3

7

35

82

Hepatitis B-virus

125

98

85

969

979

Heptatitis C-virus

 48

55

53

492

592

Hepatitis D-virus

 3

1

0

11

10

Hepatitis E-virus

 6

3

1

32

19

Bofvirus

 14

3

9

160

69

Mazelenvirus

 0

0

0

8

10

Rubellavirus

 2

1

2

12

9

Parvovirus

 26

22

16

184

173

Coxiella burnetii

 11

2

8

998

352

Rickettsiae

 2

2

1

11

7

Denguevirus

 8

5

5

98

133

Hantavirus

 0

1

0

0

1

Westnijlvirus

 0

0

0

0

1

Astrovirus

 0

3

2

7

0

Sapovirus

 0

0

0

0

0

Bocavirus

 14

14

4

69

0

 De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding RIVM, tel. 030-274 2059 Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel. 030-274 3180