Meldingen uit de virologische laboratoria

 

Totaal week 29-32

Totaal week 33-36

Totaal week 37-40

Totaal tot en met week40 2011

Totaal tot en met week 40 2010

Enterovirus

127

94

85

801

1175

Adenovirus

63

68

50

882

1178

Parechovirus

30

43

24

229

583

Rotavirus

21

13

18

1407

2082

Norovirus

64

95

68

1973

3281

Influenza A-virus

0

1

3

725

71

Nieuwe Influenza A-virus

0

0

0

483

30

Influenza B-virus

0

0

0

454

21

Influenza C-virus

0

0

0

0

3

Para-influenza

33

17

24

472

376

RS respiratoir syncytieel (respiratoir syncytieel)-virus

6

9

8

1883

1934

Rhinovirus

93

93

 160

1472

1315

Mycoplasma pneumoniae

39

67

70

555

342

hMPV Humaan metapneumovirus (Humaan metapneumovirus)

3

7

2

293

395

Coronavirus

8

1

5

250

282

Chlamydophila psittaci

1

2

1

35

24

Chlamydophila pneumoniae

3

2

1

31

24

Chlamydia trachomatis

1330

1501

1638

14509

14136

HIV humaan immunodeficientievirus (humaan immunodeficientievirus) 1

72

77

96

895

901

HIV 2

2

0

0

4

5

HTLV Human T-lymphotropic virus (Human T-lymphotropic virus)

0

1

0

2

3

Hepatitis A-virus

3

7

9

44

93

Hepatitis B-virus

98

87

98

1069

1101

Heptatitis C-virus

55

55

59

553

657

Hepatitis D-virus

1

0

0

11

10

Hepatitis E-virus

3

1

3

35

21

Bofvirus

3

9

4

164

83

Mazelenvirus

0

0

0

8

12

Rubellavirus

1

2

1

13

11

Parvovirus

22

16

7

191

193

Coxiella burnetii

2

8

11

109

377

Rickettsiae

2

1

1

12

7

Denguevirus

5

5

12

110

159

Hantavirus

1

0

0

3

13

Westnijlvirus

0

0

0

0

1

Astrovirus

3

2

2

9

0

Sapovirus

0

0

2

2

0

Bocavirus

14

4

9

78

0

 

De weergegeven getallen zijn gebaseerd op de aantallen positieve resultaten zoals gemeld door de leden van de Nederlandse Werkgroep Klinische Virologie.
Zonder toestemming van deze werkgroep mogen deze gegevens niet voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt. Contactpersoon enterovirussen: H. van der Avoort, Centrum Infectieziektebestrijding RIVM, tel. 030-274 2059 Contactpersoon overige virussen: S.M. van der Plas, Centrum Infectieziektebestrijding, RIVM tel. 030-274 3180